Bodele – optimal placering för ett badhus, tycker Torbjörn Svensson.
Bodele – optimal placering för ett badhus, tycker Torbjörn Svensson.

Badhus i Bodeleviken skulle ge Uddevalla en unik anläggning

Givetvis är det dumt att lägga nya badhuset där det inkräktar på annan föreningsidrott och genererar tillkommande kostnader för att flytta kastplaner, luftledningar och färskvattenkulvert.

ANNONS

Lika långt från nuvarande badhus fast åt andra hållet, det vill säga mot Ljungskile (där det också finns många kommuninnevånare), ligger ett mestadels outnyttjat område som gjort för en badanläggning, nämligen Bodeleviken ovanför friluftsbadet.

Där finns möjlighet till ett Sverige-unikt badhus med utsikt över fjorden och möjlighet att i anslutning bygga utomhusbad med både saltvattensbassäng och friluftsbad alternativt integrera och utveckla den befintliga utomhuspoolen.

Få andra kommuner i Sverige skulle kunna erbjuda något liknande? Bussar går lika lätt till detta område som till Rimnersområdet – kanske än mer naturligt från Ljungskile.

I Uppsala har man en liknande anläggning där Fyrisbadet med inom- och utomhusbassänger ligger i anslutning till Fyrisån. Vad är det i jämförelse med vilken pärla och turistmagnet en Bodeleanläggning skulle bli till gagn för inte bara oss Uddevallabor utan också för västgötarna på andra sidan gränsen och många andra.

ANNONS

Vad tror ni progressiva politiker och allmänhet?

Torbjörn Svensson

En inflyttad västgöte som tror sig förstå att uppskatta och förvalta vår unika tillgång till havet