Rimnershallen borde inte få en ny granne i form av ett badhus, tycker skribenten.
Rimnershallen borde inte få en ny granne i form av ett badhus, tycker skribenten. Bild: Karl af Geijerstam

Ett badhus vid Rimnershallen splittrar föreningsidrotten

Det råder delade meningar om var en ny simhall ska placeras i Uddevalla. Bland annat framförs kritiska synpunkter mot förslaget om att uppföra byggnationen intill Rimnershallen. Förvisso, dessa synpunkter kan nog tyckas vara befogade utifrån i högsta grad specifika aspekter.

ANNONS

Rimnersvallen och Rimnershallen med intilliggande bollplaner och kastplanen utgör ju anläggningsmässigt en idealisk utformning för att ha många av kommunens idrottsverksamheter samlade på ett och samma område. Konceptet är till gagn för föreningsidrotten i Uddevalla. Friidrottaren och tv-profilen Mattias Sunneborn lär ha sagt att Uddevalla har nu en av landets bästa träningsanläggningar.

Men ett badhusbygge invid Rimnershallen skulle innebära en splittring av det strukturellt och idrottsligt fördelaktiga upplägget med att ha flera verksamheter samlade på ett område. Bland annat mycket av fotbollen förpassas då till Bodele och friidrottarna får vänta i flera år på en ny kastplan.

Alltså, ett badhusbygge invid Rimnershallen måste stoppas!

ANNONS

Föreningsaktiv inom idrotten i Uddevalla