Klimatfrågan är fortsatt en av vår tids största ödesfrågor, med bland annat smältande glaciärer som följd. Ska vi klara klimatkrisen behöver vi agera kraftfullt både på hemmaplan och internationellt, skriver Centerpartisterna Annie Lööf och  Fredrik Christensson. Bilden visar Nigardsbreen i Norge.
Klimatfrågan är fortsatt en av vår tids största ödesfrågor, med bland annat smältande glaciärer som följd. Ska vi klara klimatkrisen behöver vi agera kraftfullt både på hemmaplan och internationellt, skriver Centerpartisterna Annie Lööf och Fredrik Christensson. Bilden visar Nigardsbreen i Norge. Bild: Berit

Fem konkreta förslag för en grön omstart

Havsnivåerna stiger. Glaciärerna smälter. Torkan breder ut sig.

ANNONS

Klimatfrågan är fortsatt en av vår tids största ödesfrågor. Precis som en pandemi slår klimatförändringarna skoningslöst mot hela vår gemensamma planet. Ska vi klara klimatkrisen behöver vi agera kraftfullt både på hemmaplan och internationellt. Vi måste se till att göra både Bohuslän och världen grönare och starkare.

Centerpartiet presenterar därför fem nya förslag för en grön omstart. Det är förslag som innebär ett vassare klimatarbete såväl kommunalt och regionalt som nationellt och globalt.

För det första vill vi satsa stort på grön teknik som minusutsläpp. Att bygga ut tekniken för att skapa minusutsläpp skulle göra kommuner och företag runt om i Sverige till skyltfönster mot världen för att visa hur minusutsläpp är ett tydligt plus för klimatet.

ANNONS

För det andra vill vi göra koldioxidlagring möjligt i Sverige, för att lagring på hemmaplan skulle kunna säkerställa högsta möjliga säkerhet och skydd för miljön.

För det tredje vill vi införa ett bonussystem på EU-nivå för den som skapar minusutsläpp. En ekonomisk bonus skulle snabba på arbetet med att plocka bort utsläpp, vilket gynnar både klimatet och teknikutvecklingen.

För det fjärde vill vi bygga ut elnätens kapacitet i hela landet. Det är för stora regionala skillnader i dag vad gäller tillgången till leveranssäker, grön el. Företag i Bohuslän måste kunna få den elenergi de behöver för att verksamheten ska fungera, särskilt när samhället elektrifieras i allt snabbare takt. Centerpartiet vill därför ge Svenska kraftnät ansvaret att garantera den långsiktiga leveranssäkerheten och kapacitetsutbyggnaden i elsystemet, tillsammans med berörda myndigheter.

För det femte vill vi bredda industriklivet till en riktad vätgassatsning. Vätgas är en viktig energibärare som bland annat kan användas för att lagra och transportera energi. Vi ser nu hur allt fler branscher vänder sig till vätgasen för att minska sina utsläpp i allt från transporter till att balansera vårt energisystem. Lagra energi från sommarens sol och vind så att den i stället kan användas under vinterns mörka, kalla dagar.

ANNONS

Tillsammans med den nya nationella vätgasstrategin skulle en riktad vätgassatsning snabba på utvecklingen av en teknik som har många fördelar. Det gynnar Sverige här och nu och det ger också långsiktiga fördelar för både klimatet och våra företag att utveckla en teknik som går att exportera.

Det här är fem konkreta förslag för en grön omstart där hela Sverige är med och bidrar, där företagens innovationskraft tar oss framåt. Som gör vårt klimatarbete i Bohuslän enklare och mer effektivt, samtidigt som det också stärker Sveriges gröna röst i världen. Vi i Centerpartiet kommer fortsätta driva på för en ljusare och betydligt grönare framtid.

Annie Lööf (C)

partiledare

Fredrik Christensson (C)

riksdagsledamot Fyrbodal