"När M, C, L gjorde upp med S kan vi konstatera att även i denna uppgörelse har M förhandlat bort ordförande och vice ordförande i KS."
"När M, C, L gjorde upp med S kan vi konstatera att även i denna uppgörelse har M förhandlat bort ordförande och vice ordförande i KS." Bild: Lasse Edwartz

I konsten att icke-regera är Moderaterna svårslagna

Från kristdemokratiskt håll uppskattar vi det goda samtalet, samtidigt är det viktigt att man är noga med vad som faktiskt har hänt.

ANNONS

Replik till Moderaterna

LÄS MER:Vi samarbetar med de som vill ha stabilitet

I Moderaternas artikel skriver M: ”Efter att Kristdemokraterna tog initiativet till att bryta upp den förra majoriteten”. Detta är ett påstående som inte stämmer överens med vad som faktiskt hände. Vi i KD var tydliga med att den tidigare majoriteten inte fungerade, så långt är vi överens avseende historieskrivningen, men vad M verkar glömma är att M trots sin storlek i förhandlingarna efter valet 2018, var tydliga med att de absolut inte ville ta ansvar för den kommunala ledningen i form av ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen.

Redan i detta skede var vi i KD tydliga med att vi inte ansåg att det var lämpligt att Alliansen, som var den absolut största grupperingen inom den nya majoriteten, avstod ifrån både ordförande och vice ordförande i KS. Vi var också beredda att ta ansvaret och vi hade en kandidat till posten som vice ordförande i KS. Nu blev det inte så utan den gamla majoriteten gjorde en uppgörelse där Christer Hasslebäck, UP samt Jarmo Uusitalo, MP skulle leda arbetet i KS och Mikael Staxäng, M skulle leda det interna arbetet under dåvarande majoritetens gruppledarmöten.

ANNONS

Redan efter ett par månader började vi i KD signalera att denna trojka inte klarade av att skapa delaktighet inom hela majoriteten. I början valde våra vänner i Alliansen att inte lyssna till denna kritik men efter ett antal förvånande beslut, ex uppgörelsen med Kina där KS ledningen agerade utan förankring med den övriga dåvarande majoritet så blev det uppenbart för alla att situationen var ohållbar.

Från KD:s sida försökte vi få till samtal om de problem som fanns och vi skickade två brev till övriga partier inom dåvarande majoriteten, där vi önskade en omförhandling inom dåvarande majoritet. På dessa brev fick vi inga formella svar, men vi fick en del reaktioner ifrån UP och C. Vi fick också kännedom, via våra goda relationer med enskilda medlemmar inom M, L och C, att dessa partier valde att lämna dåvarande majoritet och inleda förhandlingar med S. Vi fick också information om att UP och MP förhandlade med S. Vi kan således konstatera att det enda parti i den föregående majoriteten som inte förhandlade med S var vi i KD.

Detta är inte så förvånade då KD under de senaste 15–20 åren har varit S hårdaste kritiker i Uddevalla. När M, C, L gjorde upp med S kan vi konstatera att även i denna uppgörelse så har M förhandlat bort ordförande och vice ordförande i KS. Uppenbarligen anser inte M att de har förmågan att leda kommun, men vi är trots det förvånande över att M kritiserar C och L på nationell nivå, när man samtidigt har gjort upp med S på lokalnivå och i denna uppgörelse har man gjort allt man kan för att ha ett så litet inflytande som möjligt.

ANNONS

Vi misstänker att M:s väljare anser att M ska vara ett borgerligt parti och att M lyssnar till det och på sikt, även i Uddevalla, återgår till att bedriva en borgerlig politik.

Magnus Jacobsson (KD)

Karin Johansson (KD)

David Sahlsten (KD)