Som politiker ska man tydligen tåla lite mer än alla andra medborgare. Och det må så vara, men det finns nog en gräns även för oss som valt att gå in och kämpa för det demokratiska systemet, skriver Anna-Lena Heydar (S).
Som politiker ska man tydligen tåla lite mer än alla andra medborgare. Och det må så vara, men det finns nog en gräns även för oss som valt att gå in och kämpa för det demokratiska systemet, skriver Anna-Lena Heydar (S). Bild: Lasse Edwartz

Heydar svar till Edman 19 juli

Du skriver om politikerförakt och hur det skapas. Är förvånad över att just du, som har erfarenhet av politikens villkor, tycker att den politiker som följer strömmen och röstar för det förslag som den som höjer rösten företräder, är en ”bra politiker”.

ANNONS

Svar till

Stefan Edman 19 juli

LÄS MER:Tondövheten riskerar bygga på politikerföraktet

Om detta vore sant, skulle inga reformer för förändring genomdrivas, inte heller de ganska obekväma beslut om klimatåtgärder som du säkerligen förespråkar.

För mig är det viktigare att sätta sig in i frågan, genom att lyssna på flera röster, flera åsikter och därefter ta ställning, utifrån den ideologiska värdegrund som mitt politiska engagemang bygger på.

Det är inte alltid lätt. Och det gör det inte lättare när känslorna svallar och debattklimatet präglas av personliga påhopp och misstänkliggörande.

Som politiker ska man tydligen tåla lite mer än alla andra medborgare. Och det må så vara, men det finns nog en gräns även för oss som valt att gå in och kämpa för det demokratiska systemet. Många politiker hoppar av, på grund av att man inte känner att det är värt alla glåpord. Det är något man bör tänka på när man bidrar till politikerföraktet.

ANNONS

Politikerförakt är inte bara ett hot mot den enskilde politikern, det är i förlängningen ett ifrågasättande av det system som mödosamt byggts upp för att säkerställa att så många som möjligt ska kunna göra sin röst hörd, och få sina frågor upp på bordet i de beslutande församlingarna. Att inte alla får igenom just sina synpunkter är demokratins grundläggande villkor.

Det är viktigt att besluten fattas så öppet och transparent som möjligt. Att föra en öppen debatt, där alla får delta med sina åsikter och synpunkter. Därefter ska beslut fattas på demokratisk grund, precis som det gått till i fallet med bygglovet för padelhallen i Ljungskile.

Anna-Lena Heydar (S)

förste vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla