Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Skiss över eventuellt bygge.

Administration går före vårdbehov

Operationscentrum har blivit en budgetregulator

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I en insändare den 11 juni 2018 redogjorde jag för den häpnadsväckande ökningen i regionen med 25,2 procent för administrativ personal mellan åren 2012 och 2017, vilket motsvarade 1 186 personer. Det totala antalet administratörer var 5 899 stycken, utgörande 13.7 procent av alla nettoårsarbetare. Regionen har fått mycket kritik för den starkt växande administrationen och den därmed följande byråkratin. I årsredovisningen för 2018 har en minskning skett med 132 personer. Under sexårsperioden 2012-2018 har ökningen stannat vid 1 054 medarbetare men uppgår ändock till 22,4 procent. Under motsvarande period har antalet sjuksköterskor och barnmorskor minskat med 0,2 procent och uppgick till 10 715 styck. På årsbasis uppgår personalkostnaderna för det ökade antalet administratörer till 784 miljoner. Till grund för beräkningen ligger "medellön och könsfördelning per personalgrupp, månadsavlönade" i årsredovisning 2018 inklusive av SKL beräknade arbetsgivaravgifter. Till summan kommer givetvis lokalhyra, kontorsmöbler, arbetsutrustning och förbrukningsmateriel. Totalkostnaden överstiger med råge 800 miljoner.

Bara personalökningen inom administrationen fyller väl ut det nya Regionens hus i Göteborg. I Skövde byggs dessutom ett nytt Regionens hus beräknat för 400 administratörer. Men för det planerade Operationscentrumet på Uddevalla sjukhus finns det enligt koncernkontoret inga pengar. Förverkligandet av detta hus bör framflyttas två år. Den 26 april 2016 fattade Regionstyrelsen det första beslutet om framflyttning i tre år eftersom projektet ej heller då kunde inrymmas i redan beslutade byggplaner. Det då fattade beslutet betraktades som mycket märkligt. Bakgrunden var denna. I januari 2015 fick vi av dåvarande sjukhusdirektören kännedom om de stora investeringar som skall ske på Uddevalla sjukhus eftersom ett dagkirurgiskt centra skall byggas. I mars samma år får vi positiva besked av ordföranden för NU-sjukvården och ordföranden för Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden att ett dagkirurgiskt centrum skall upprättas och det planeras för ett helt nytt operationshus. Den 22 maj samma år kunde vi i denna tidning läsa om en intervju med NU-sjukvårdens sjukhusdirektör. Han beskriver då hur det nya operationscentrumet med 18 operationssalar, numera bantat till 12. Detta blir "en jättesatsning med stor betydelse för NU-sjukvården, och med särskild vikt för Uddevalla och Uddevalla sjukhus".

I vecka 13 fick vi veta att en entreprenör blivit antagen för att utföra det nya Operationscentrumet. I påföljande vecka den 4 april rekommenderar regionens koncernkontor regionstyrelsen att ånyo skjuta fram byggandet i två år. Det troliga är att Regionstyrelsen följer koncernkontorets rekommendation. Inför ett sådant beslut känner jag empati för Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör och planeringschef samt Niklas Claesson, kommunikationschef NU-sjukvården mot bakgrund av det svar jag fick från dem i denna tidning den 3 november 2017. Där beskriver de entusiastiskt hur viktigt det nya Operationscentrumet kommer att bli och hur viktigt Uddevalla sjukhus redan är för hela regionen. Att efter endast 17 månader få beskedet om en ny framflyttning måste upplevas som en rejäl kalldusch. I vart fall verkar det som den ena handen inte vet vad den andra gör eller vill göra.

Av vunna erfarenheter i denna karusellfars kan fastställas:

1. För den ovan beskrivna årliga administrationskostnadsökningen kan ett nytt Operationscentrum byggas varje år!

2. Uddevalla sjukhus ligger politiskt på fel plats i regionen!

3. Operationscentrumet Uddevalla sjukhus utnyttjas som en regional budget-regulator!

Lennart Svensson

Uddevalla