Blir det skattesänkning i Munkedal eller inte?
Blir det skattesänkning i Munkedal eller inte? Bild: Lasse Edwartz

Dubbla budskap om skattesänkning i Munkedal

Pågående förhandlingar mellan M, S och C i Munkedal om nästa års budget och framtida majoritetsstyre verkar ha effekt på partiernas sätt att arbeta.

ANNONS

Som tidigare redovisats vill S och C både renovera och inte renovera den gamla förskolan i Dingle. De vill både bygga ny och inte bygga ny förskola i Dingle. Denna arbetsmetod att vara både för och emot har nu även Moderaterna i Munkedal börjat praktisera.

Som redovisats i ett reportage i Bohusläningen, har M och L i sin gemensamma budget sagt sig vilja, och även lagt som förslag, att kommunalskatten i Munkedal ska sänkas med 25 öre. I handlingarna till nästa sammanträde i kommunstyrelsen läser vi under rubriken ”Utdebitering”: ”Skattesatsen uppgår till 23,63 kronor för år 2020. Inför Budget 2021 föreslås en sänkning med 25 öre och skattesatsen uppgår till 23,38 kronor.”

ANNONS

I samma handlingar, ”Mål och resursplan”, skriver kommunalrådet Jan Hognert (M) följande: ”Under mandatperioden har vi som mål att sänka skatten i nivå med jämförbara kommuner – och vår ambition var att redan under 2021 påbörja en sänkning. Men med anledning av rådande situation väljer vi i nuläget att avvakta.”

Så M både sänker skatten – och sänker inte skatten.

Vad som nu händer med förskolan i Dingle och skatten i Munkedal är naturligtvis svårt, om inte omöjligt, att veta utifrån de dubbla budskap som S, C och M levererar. Däremot är det lite lättare att förutspå att någon, eller några, kommer att förneka att det pågår förhandlingar om samarbete, medan andra är mer svävande.

Rolf Jacobsson

Kristdemokraterna i Munkedal