Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Va-frågan i Sotenäs fortsätter debatteras. Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Va-frågan i Sotenäs fortsätter debatteras. Bild: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Agerandet från S är potentiellt polariserande

Det var frågan om den i kommunfullmäktige (KF) beslutade utredningen om reningsverken, som Socialdemokraterna särskilt lyfte i sin debattartikel den 23 december och som vi sverigedemokrater replikerade på.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till S i Sotenäs

LÄS MER: Skyll inte på oss – det är en politikers ansvar att vara insatt

Socialdemokraternas argumentation har i övrigt gällt att landsbygden, med debattörernas terminologi, inte ska tvingas subventionera de delårsboendes kostnader, en mera generell frågeställning än den som inledde denna replikväxling. Den är också diskutabel.

Vi anser det vara rimligt att avseende de övergripande kostnaderna dessa fördelas på i huvudsak det sätt som majoriteten i KF beslutat. Då beaktas såvitt vi kan bedöma skillnader i belastning mellan helårs- och delårsboende. Det är de med eget vatten och rening som borde ha undantagits, något som S säger sig särskilt ha uppmärksammat i debatterna i de kommunala församlingarna, men i själva verket för fram först den 23 december, i en debattartikel i Bohusläningen.

Ska för övrigt delårsboende betala mer än de förbrukar, för att inte misstanken ska uppstå att de subventioneras av de året-runt-boende? Betalar de inte sina vattenräkningar? Betalar de inte även fastighetsavgift, av vilken väl hälften går rakt in i kommunens kassa? Bidrar de inte även i övrigt, med en sannolikt betydande slant när det gäller lokal konsumtion? Och tar de inte lokala entreprenörers tjänster i anspråk i samband med det viktiga kulturvårdande arbete det innebär att underhålla sina gamla hus? Några av dessa inslag har naturligtvis ingen omedelbar bäring på vattenfrågan, men det vore tondövt att inte kontextualisera problematiken. Socialdemokraternas position gör intryck av att vara statisk och byråkratisk – och potentiellt polariserande. För dem är det en ideologisk trosartikel, att finansieringen inte får ske på det sätt som majoriteten beslutat.

S skriver att SD konstaterat att vattenabonnenterna inklusive de sommarboende är fler än skattebetalarna och att detta tyder på att vi varit väl medvetna om sakfrågan, eftersom detta inte hade nämnts i debatten. Javisst var vi medvetna om den, vi var bara inte medvetna om konsekvenserna för dem med eget vatten och rening. Begreppen skattekollektiv och taxekollektiv används i de protokoll som vi använt som stöd i denna replikväxling.

Lars-Erik Knutsson anser sig ha mandat att erinra mot hur SD röstar. I frågan om tilläggsprotokollet rörande laxodlingen röstade han själv med Moderaterna vid KF:s sammanträde i december, medan SD reserverade sig. Sverigedemokraterna röstar i enlighet med sina övertygelser och på basis av kända omständigheter. Det är på intet vis uteslutet att vi därvid då och då även hamnar på samma sida som Socialdemokraterna.

Anders Person (SD)

ledamot i kommunstyrelsen

Sebastian Andersson (SD)

Veronica Johansson (SD)

ledamöter i kommunfullmäktige