Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Visst är det trevligt, men inte hälsosamt.  Bild: Photo by rawpixel.com from Pexels
Visst är det trevligt, men inte hälsosamt. Bild: Photo by rawpixel.com from Pexels

Alkoholen påverkar äldres hälsa och ekonomi

Oroande ökning av alkoholkonsumtionen hos äldre blir ett samhällsproblem.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I det svenska samhället minskar alkoholkonsumtionen, särskilt glädjande är att de unga oftare avstår från att dricka eller dricker mindre. Vi ser dock en annan trend bland gruppen äldre som ökar sin konsumtion och då särskilt kvinnor inom denna grupp.

I Sverige beräknas antalet som är äldre än 65 år öka från 1,9 miljoner 2015 till 2,4 miljoner 2030. En ökning med 26 %. När nu 40-talisterna i ökad omfattning har behov av hemtjänst och vårdboende kan vi räkna med ökande kostnader på grund av denna grupps alkoholkonsumtion. Alkoholkonsumtion kan öka risken för sjukdomar och olyckor i alla åldrar, men risken ökar ännu mer för äldre.

Oron för äldres ökande alkoholkonsumtion kan sammanfattas så här:

• Äldre tål alkohol sämre på grund av att de faktiskt är äldre och deras muskelmassa och vattenmängd i kroppen minskar

• Många äldre använder också läkemedel som inte bör blandas med alkohol av hälsomässiga skäl

• Gruppen äldre blir allt större och vi har redan tillräckligt stor utmaning att tillgodose de resursbehov som finns inom äldrevården

• Alkoholberoende och missbruk är ett arbetsmiljöproblem för dem som arbetar med äldre

• Alkoholberoende och missbruk medför lidande för närstående och anhöriga

I rapporten ”Äldre och alkohol” beskriver några av de främsta internationella forskarna på området förhållandet mellan alkohol och olika sjukdomar och problem som kan drabba äldre samt betydelsen av förhållandet under hela livet för hälsan. Rapporten och andra studier lyfter oro för denna grupp och framtida utmaningar vi kommer att möta om den rådande trenden fortsätter.

Vi förväntar oss att både regionens hälso- och sjukvård samt kommunernas äldrevård och hemsjukvård nu tar dessa signaler på största allvar. Både av humanitära skäl, människor mår inte bättre av att dricka på äldre dagar, och av ekonomiska skäl.

Jan Linde

Ordförande i Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland