Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Uddevalla stadshus BlåkullaStadshusKommunhus Bild: Lasse Edwartz
Uddevalla stadshus BlåkullaStadshusKommunhus Bild: Lasse Edwartz

Alla anställda ska kunna prata med media

Krypskytte mot personalen leder till en dålig arbetsmiljö

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Roger Johansson 6 maj

LÄS MER: Hastighetsfrågan var en nyhet för mig

Roger Johansson (RJ) framför en rad påståenden och åsikter i en insändare i måndagens bohusläning. Dessa är skrivna med hänvisning till en artikel i Bohuslänningen. Tonen är raljant och lätt nedlåtande liksom tidigare insändare av RJ.

Mellan raderna ifrågasätts att tjänstemän uttalar sig i massmedia och att de tar initiativ till utredningar och beslut.

Vidare torgförs, återigen mellan raderna, åsikten att gammal skåpmat skulle ha dammats av och sjösatts som ”projekt” enbart och ensidigt av personalen på samhällsbyggnadsförvaltningen?

Johansson medger att mycket säkert är rätt i sak samtidigt som han i samma andetag gör gällande att sanningshalten inte går att bedöma då nämndens politiker aktivt skulle ha hållits utanför? Är detta en anklagelse om illojalitet gentemot personalen på samhällsbyggnadsförvaltningen, Roger Johansson?

Påståenden om fiaskon paras med fina vinkar om att det kan bli ”surt” om förvaltningen inte lyssnar på politikerna. Skall det tolkas som ett förtäckt hot, Roger Johansson?

Några korrigeringar om sakinnehållet i RJ:s insändare är på sin plats. All personal i Uddevalla kommun, även chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen, skall svara på frågor och tillhandahålla information till massmedia och/eller andra intresserade. Detta framgår tydligt av politiskt beslutade regler och policys.

LÄS MER: Ledande politiker i öppen kritik mot tjänstemän

När det gäller ”hållplatsfiaskon” samt utredningar och promemorior om trafik och hastigheter så är dessa visserligen beslutade under tidigare mandatperiod men alla politiker inkl Roger Johansson i nuvarande samhällsbyggnadsnämnd har fått full information om de gamla fattade besluten. Således inga som helst nyheter för Roger Johansson.

Roger Johansson använder dessutom uttrycken ”nämndens politiker”, ”nämnden” samt ”kommunens politiker” Företräder du, Roger Johansson, alla förtroendevalda politiker i Uddevalla? Är du säker på att alla andra politiker delar Dina förtäckt framförda åsikter?

Uddevalla kommun står inför stora förändringar. Effektiviseringskrav, digitalisering, nyrekrytering av personal i stor omfattning samt en lång rad stora investerings- och byggprojekt. Detta ställer krav på hög kompetens och förmåga att föra konstruktiva diskussioner mellan personal och valda politiker.

Ditt sätt, Roger Johansson, att uttrycka dig på samt det förtäckta krypskytte som du serverar gentemot personalen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, gör mig fundersam och något bekymrad inför framtiden. Vilka möjligheter finns i längden att behålla kompetent personal samt att föra just konstruktiva diskussioner för framtiden i en sådan debatt och diskussionsklimat som du använder dig av?

Till sist, lojalitetskravet återfinns i lagen om anställningsskydd, LAS. Kravet är inte ensidigt. Det gäller även arbetsgivarsidan, det vill säga den sida som du, Roger Johansson, är näst högste representant för i samhällsbyggnadsnämnden. Kravet är arbetsrättsligt prövat i Arbetsdomstolen och straffrättsligt i Hovrätten för Västra Sverige. I det här sammanhanget vill jag också påminna dig, Roger Johansson, om att det är nämndernas politiker som har det högsta arbetsmiljöansvaret i Uddevalla kommun. Måhända är det dags för dig att fundera över detta?

Sten Carlsund

Huvudskyddsombud, fackförbundet Vision, avdelning. Uddevalla.