Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Krångligt? En smögare får mer information om arrende­reglerna.

Alla ska betala arrende per kvadratmeter

Roland Mattsson svarar på ytterligare frågor om sjöbodsarrenden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Roland Mattsson 30 januari Alla ska behandlas lika

Roland Mattsson svarade inte på mina frågor som jag ställde i mitt debattinlägg. Jag upprepar därför frågorna återigen.

Får sjöbodägarna vid kommunala bryggor ett bryggarrende? Får alla som har brygga mot landsidan arrende? Även de som har asfalt på baksidan som kommunen har tillhandahållit.

Får de som har friköpta sjöbodar arrende på sina bryggor?

Roland, kan det verkligen stämma som du skriver att bodar på 17,5 kvadratmeter plus en liten brygga sammanlagt på kanske 23 kvadratmeter inte betalar något arrende, men har man en bod och brygga på 25 kvadratmeter får man betala arrende från första kvadratmetern?

Du skriver även att vissa har fått sänkt arrende med de nya taxorna. Jag kan inte tro att folk har betalt mer än 80 kronor per kvadratmeter tidigare i arrende. Du får nog förklara det hela lite tydligare.

 

Fortfarande lika förbannad Smögare

 

Svar direkt:

Du undrar om sjöbodsägare vid kommunala bryggor får ett bryggarrende. Svaret är att de som har en sjöbod vid en kommunal brygga ej betalar för den kommunala bryggan. Har de ett trädäck i direkt anslutning till den kommunala bryggan betalar de för den ytan de nyttjar för sitt trädäck, ett så kallat lägenhetsarrende för de som är folkbokförda i Sotenäs kommun.

Vid en kommunal brygga är det oftast båtplatser där man inte får lov att arrendera bryggan.

Du undrar också om alla som har brygga mot landsidan får arrende. Mot landsidan benämner vi det som träddäck i arrendeavtalet och man betalar taxa per kvadratmeter.

Om kommunen har asfalterat på baksidan av sjöbodarna är det att betrakta som gångväg/väg och arrendeavgift debiteras inte.

Du ställer också frågan om de som har friköpta sjöbodar får arrende på sina bryggor. Svaret är ja, om det ligger utanför tomtgränsen.

Du undrar även om det verkligen kan stämma att sjöbodar på 17,5 kvadratmeter plus en brygga på 23 kvadratmeter inte betalar något arrende. Svaret är att alla betalar betalar per kvadratmeter. Tidigare hade vi en indelning i tre etapper: 1-18 kvadratmeter, 19-25 kvadratmeter och sedan över 25 kvadratmeter. Vilket innebar att den som hade en sjöbod på 19 kvadratmeter fick betala samma pris som den som hade en sjöbod på 25 kvadratmeter. Nu betalar du bara för den faktiska ytan, därav följer att en del har fått sänkt arrendeavgift.

Jag uppskattar att du ställer frågorna så att vi kan klargöra vad kommunfullmäktiges beslut innebär. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig eller Samhällsbyggnadsförvaltningen för ett personligt möte så att vi kan reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen,

 

Roland Mattsson (M)

ordförande Tekniska utskottet, Sotenäs