Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Klaus Wicke

Ansvariga politiker har lagt fel budget

Klaus Wicke, Kommunal: Äldre människor med hjälpbehov luras på sin tid

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Uddevalla kommun hälsar sina anställda: ”Hälsoresan – nu åker vi!

Kommunens stora satsning för att minska sjukfrånvaron och stärka hälsan bland medarbetarna har nu dragit i gång. Totalt satsas tio miljoner kronor på projektet som har döpts till Hälsoresan. Det pågår under hela 2017 och är ett politiskt initiativ.

Visst låter det bra

• För medborgarna att man försöker att använda skattepengarna där de ska användas: få sjukskrivna i arbete för att få maximalt med service för de som betalar skatten.

• För oss anställda att man bryr sig om hur vi mår, att man vill hjälpa oss att få en bättre arbetsmiljö.

Men så prövas det nya tankesättet mot sinnevärlden: ”2016 ökade antalet timmar i hemtjänsten med tolv procent jämfört med 2015 och budgeten gick back med nästan 25 miljoner kronor.” En orsaksanalys pågår, säger socialchef Malin Krantz:

– Det finns inget tydligt svar än, men troliga skäl är att fler individer har fått insatser.

Hemtjänsten har dock gått kraftigt back i flera år och nu måste något hända, fastslår man. Verksamheten får inte heller några nya pengar inför 2017 utan ska i stället effektiviseras. Därför har politikerna bett tjänstemännen att ta fram en mer kostnadseffektiv hemtjänstmodell.” (Bohusläningen 14 februari)

Det betyder:

• Fler människor har, trots alltmer restriktiva regler, fått hjälp beviljad.

• De ansvariga politikerna har lagt fel budget som inte är anpassat till det som medborgare behöver och ha rätt till.

• Det felet ska inte rättas till av de som är ansvariga!

• I stället ska tjänstemännen dölja felet på de gamlas och de anställdas bekostnad.

”Hemtjänstpersonalen på Hedegärde tror inte på den nya hemtjänstmodellen. Det är åt helsike med tre besök i stället för fem, det handlar om tiden däremellan. De blir ensamma mer, säger Towe Kassman”

Bohusläningen berättar om socialchef Malin Krantzs exempel på den nya hemtjänstmodellen.

Dels att det ska spara tid och pengar och ge ökad kvalité för vårdtagaren.

– Många är dementa och har ingen tidsuppfattning, jag kan inte tänka mig att det gynnar dem. Det handlar om pengar hela tiden, men människor måste ha ett värdigt och tryggt liv också, glöm inte det, säger Towe.

Att även göra mer tidskrävande uppgifter som att beställa mat, blöjor, medicin, ringa sjuksköterska med mera, känns inte bra och är inte alltid praktiskt möjligt.” (Bohusläningen 14 februari)

Man kunde i stället höra med de anställda och vårdtagarna/deras anhöriga vad som behövs och därefter lägga budgeten. Man kunde använda personalens kunskaper för att få mer av deras arbetstid direkt till vårdtagarna. Men man väljer istället att klämma behoven in i budgetens ram.

Detta underliga försök att dölja tidigare misstag kommer i framtiden leda till:

• att äldre människor med hjälpbehov luras på sin tid och kommer att vara mer ensamma och otrygga

• att personalen ska göra mer på samma tid, få mindre tid med människorna som behöver dem och förklara förändringarna för sina vårdtagare och deras anhöriga

Personalen går inte så ofta hem med känslan att ha gjort ett bra jobb och det samtidigt som man vill göra något gott för personalen. Sjukskrivningstalen för just den gruppen av kommunanställda kommer inte att sjunka, trivseln på arbetsplatsen blir inte högre och det kommer inte att bli lättare i framtiden att rekrytera ny personal.

Om kommunen menar allvar och vill ha frisk, motiverad personal på trevliga arbetsplatser som hjälper medborgarna som satsar sina skattepengar för att alla ska få den hjälpen de behöver, då behöver man tänka till lite mer!

 

Klaus Wicke

Kommunanställd och medlem i Kommunal