Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Är det en bra idé att sortera avfallet när allt kan förbrännas?

Att köra biologiskt avfall till Linköping är en rutten idé

Bättre att bränna allt avfall istället

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Som fritidshusägare i Munkedal har jag i dagarna fått en information från kommunens avfallsentreprenör, Rambo AB, om ändrade hämtningsförhållanden för avfall.

Vid samtal med Rambo AB framgick att det biologiska avfallet skall köras till Linköping för rötning och gasframställning. Ja, ni läste rätt, till den trevliga staden på Östgötaslätten. Tur och retur är körsträckan cirka 73 mil. Det sägs att bilarna har returlast, men Rambo AB kunde ej bekräfta detta. Även Uddevalla kör sitt biologiska hushållsavfall till Linköping.

I Rambo AB:s information anges: "Visste du att 73 procent av soporna, som idag förbränns, går att återvinna?" Av detta får man intrycket att förbränning av sopor innebär att förlust av energin. Så är dock ej fallet. Bränning av soporna, inklusive hushållsavfall, för uppvärmning skulle ge ett mycket bra utbyte av energin från avfallet.

Det är hårda krav på transporter av gasol, ammoniak och klor. Dessa gaser får ej transporteras genom vissa tunnlar och tätorter där de vid en eventuell olycka skulle kunna förorsaka stor skada. Hittills har vi sett de gasdrivna fordonen som harmlösa. I början av mars kunde en stor katastrof ha inträffat i Stockholm när en gasdriven buss exploderade. Dessbättre släcktes inga människoliv. Jag hoppas att denna händelse väcker tankar hos de som arbetar med energiåtervinning och i synnerhet hos de som utvecklar gasdrivna fordon. Kanske bör vi omvärdera målet om gasdrift av fordon.

Utnyttja därför energin i hushållsavfallet genom förbränning!

Lars Hansson

Uddevalla