Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Även det reviderade förslaget till neddragningar i ambulansverksamheten sannolikt kommer att innebära direkt fara för liv om de genomförs, menar Heikki Klaavuniemi. Bild: Stefan Bennhage
Även det reviderade förslaget till neddragningar i ambulansverksamheten sannolikt kommer att innebära direkt fara för liv om de genomförs, menar Heikki Klaavuniemi. Bild: Stefan Bennhage

Att ställa av ambulanser är för oss helt uteslutet

Vid NU-sjukvårdens styrelsemöte 1 februari lämnade Sverigedemokraterna in ett avslagsyrkande till ett ärende som rör ekonomiska åtgärder inom ambulansverksamheten. Ärendet lyftes dock ur dagordningen av ordföranden, men kommer åter att lyftas för ställningstagande på kommande styrelsemöte.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Västra Götalandsregionen finns fem ambulansverksamhetsområden. Att göra inskränkningar i dessa verksamheter är ytterst vanskligt, samtidigt som det enda som kan ge bestående ekonomiska effekter är att dra ner på resurser eller personal.

I slutet av 2018 nåddes vi av nyheten att NU-sjukvårdens ambulansverksamhet föreslogs spara 19 miljoner kronor, vilket i ärendet som lyftes ur den 1 februari 2019 var justerat till 9,3 miljoner kronor.

Bland åtgärderna fanns förslag om att stänga en ambulans nattetid i Uddevalla samt en dygnsambulans tolv veckor under 2019, under perioden juni, juli och augusti. Det var även föreslaget att stänga ned en single responder i Munkedal/Strömstad.

Att ställa av ambulanserna är för oss sverigedemokrater helt uteslutet, även om vi är medvetna om att NU-sjukvården generellt behöver spara pengar, men vi anser att effektiviseringarna är felriktade om de innebär att vi försämrar ambulanssjukvårdens möjligheter att upprätthålla godtagbara responstider.

Om man dessutom granskar Västra Götalandsregionens generella utveckling i responstid för ambulanserna vid prio 1-larm, så blir man ännu mer betänksam..

Sedan 2014 har den försämrats från 13,3 minuter till 14,4 minuter 2018. Den siffran kommer inte att förbättras om NU-sjukvården tar beslut om att stänga en ambulans nattetid i Uddevalla eller om vi stänger av en dygnsambulans i tolv veckor 2019, då dessutom behovet sannolikt är som störst.

Visserligen är dessa osthyvelsdragningar mindre än i det ursprungliga sparförslaget, som diskuterades i slutet av 2018, men faktum kvarstår att även det reviderade förslaget sannolikt kommer att innebära direkt fara för liv om de genomförs.

Om fordon, som normalt skulle vara i jour, helt plötsligt obemannas och ställs av, så innebär detta oundvikligen en försämring av möjligheterna att ge patienter med allvarliga diagnoser hjälp i rätt tid.

Sverigedemokraterna anser att vi också måste uttrycka och visa uthållighet när det gäller ambulansverksamheten, även om det i ett något längre perspektiv finns skäl att försöka effektivisera ambulansverksamheten.

Snabba politiska beslut i NU-sjukvården gällande denna kan visa sig vara rent av onödiga att ta. Detta då regionen i skrivande stund håller på att bygga upp en egen alarmeringsfunktion, där prioritering av larm sköts av regionens egna, sjukvårdskunniga anställda.

Av de inblickar vi hittills gjort i provverksamheten, så framträder en bild som visar att mängden prio 1-larm minskar, samtidigt som både prio 2- och prio 3-larm, det vill säga mindre akuta larm, ökar.

Detta innebär att ambulansverksamheten blir både mindre kostsam och mer resurseffektiv.

Sedan kan man ställa sig frågan, om det verkligen ska finnas fem fristående ambulansområden i Regionen i stället för en regional, övergripande organisation?

Det är en fråga som åtminstone vi ställer oss och som vi kommer att lyfta.

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd, ledamot i NU-sjukvårdsstyrelsen