Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Eftersom det är mycket tung trafik till och från fiskhallen och de olika näringsställena i Gamla Smögen är det lämpligare att behålla asfalten och inte lägga gatsten, menar skribenten. Bild: Lasse Edwartz
Eftersom det är mycket tung trafik till och från fiskhallen och de olika näringsställena i Gamla Smögen är det lämpligare att behålla asfalten och inte lägga gatsten, menar skribenten. Bild: Lasse Edwartz

Avstängd gata i Smögen försvårar för rörelsehindrade

Så har den till slut kommit, detaljplanen för Gamla Smögen. Jag ser till min förvåning att man föreslagit att sätta upp bommar, alternativt pollare, så att man inte kan köra ner på Fiskhamnsgatan under vissa tidpunkter, eller överhuvud taget.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är väl bra i och för sig, men man kommer då att reducera antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade med 40 procent i området. Nu finns det fem stycken inom området ”torget – fiskhallen”. Med planförslaget försvinner två av dessa under vissa tidpunkter, eller helt och hållet om man stänger av gatan.

Då blir det svårt för dem att utnyttja dessa parkeringar och möjligheten att komma ner till restauranger, fiskaffärer och andra näringsinrättningar upphör helt.

Det verkar också vara stor risk att de som har fastigheter inom området, men bor i annan del av kommunen, kommer att utestängas från tillträde med bil till sina fastigheter i området under hela den attraktiva delen av året. Det blir väl bara de boende i området som får tillträdespass för bil, misstänker jag.

Risken finns ju att man i förlängningen skapar ett ”gated community” och begränsar tillgängligheten till andra gator också. Det ursprungliga förslaget om avstängning av Fiskhamnsgatan kom från en delårsboende fastighetsägare på närliggande Bredabergsområdet, som säkerligen vill ha den delen av samhället för sig själv..

Ser även att Fiskhamnsgatans beläggning föreslås återställas till gatsten. Gatan har dock aldrig varit belagd med gatsten, inte så länge jag kan komma ihåg i alla fall. Det enda som funnits där är ett kommunalt gatstensupplag vid Hålebacken i början av den nuvarande Fiskhamnsgatan,

Denna sten togs om hand när den grusade stigen, Fiskhamnsgatan, iordningsställdes på 1960-talet som asfalterad väg till den nybyggda fiskhallen, och användes som fyllnadsmassor mellan och under sjöbodar i området.

Jag har fotografier över området från sekelskiftet 1800–1900 och framåt och på dessa finns ingen gatstensbelagd gata.

Det borde finnas andra mer angelägna vägprojekt att lägga de kommunala skattepengarna på, Vi skattebetalare upplever bedrövlig kommunal vägstandard på många håll, på såväl gator, som cykel- och gångvägar. Eftersom det är mycket tung trafik till och från fiskhallen och de olika näringsställena är det väl lämpligare att behålla asfalten.

För att reparera sättningarna i gatan borde vara både lättare och billigare att använda fyllnadsmassor och asfaltbeläggning än att lägga om gatsten ideligen.

En av ursprungsbefolkningen härkommen