Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Martin Pettersson Sverigedemokraterna Bild: Pressbild

Böneutrop i konflikt med det sekulära samhället

Martin Petterson (SD): Böneutropet är inte en förutsättning för att man skall kunna tro på sin gud.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Lördagen den 27 april 2013 ljöd det första böneutropet på svensk mark från ett 32 meter högt minaret i moskén belägen i Fittja. Därefter har böneutrop kommit att tillåtits i Karlskrona och nyligen förmedlade nyhetsbyråerna att böneutrop kommer att tillåtas även i Växjö.

Det islamiska böneutropet är ett religiöst budskap som sänds med 110 decibels styrka där en manlig röst (då en kvinnas röst ej tillåts) reciterar en trosbekännelse. Det syftar till att visa makt och kontroll över ett område samt kungör att dess invånare är muslimer, att Allah är den enda guden och Muhammed hans profet.

I den debatt som följt beslutet att tillåta böneutrop i Växjö har olika debattörer försökt att ge ske av att denna proklamation av islam i det offentliga rummet skulle vara jämförbar med klockringningar vilket är allt annat än jämförbart då klockringningar är en neutral oartikulerad ljudsignal samt därtill en del av vårt historiska och kulturella arv.

Böneutropet står genom dess utformning i konflikt med vårt sekulära samhälle där vi bejakar såväl friheten till, som friheten från, religion och bör därför inte tillåtas oberoende av om det rör sig om Islam eller någon annan religiös åskådning.

När begreppet ’religionsfrihet’ använts som ett slagträ i debatten är det viktigt att komma ihåg att böneutropet inte är en förutsättning för att man skall kunna tro på sin gud.

Böneutropet fyller en annan funktion och har ett annat syfte. Det är därför en oroväckande utveckling när ett sekulärt samhälle som vårt på olika sätt börjar anpassa sig efter krav från den muslimska minoriteten.

Istället för att fokusera på hur vi kan sträva mot att återfå en sammanhållning i samhället väljer flera politiska partier högst beklagligt att förespråka en acceptans av fjärmandet från samhällsgemenskapen. Denna inställning gör att vi väntar en segregerande utveckling där man över tid kommer att gå från att tillåta ett böneutrop i veckan till att i framtiden tillåta fem böneutrop om dagen lika länderna i mellanöstern.

Debatten om böneutropen kan kanske upplevas som avlägsen när man läser om den i riksnyheterna men med beaktande av att Socialdemokraterna motionerat om att Uddevalla kommun skall ta ställning för byggnation av en moské, kan frågan om böneutrop även i vår stad blott vara en tidsfråga.

Trots att en nyligen utförd undersökning (Sifo) visar att 60 procent av folket är för ett förbud av böneutrop, och endast 21 procent är emot, så har än så länge blott två riksdagspartier (Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna) tydligt tagit ställning emot böneutrop.

Huruvida Kristdemokraterna lokalt delar partiledningens hållning i denna fråga är en annan fråga.

Martin Pettersson (SD)

Ordförande Sverigedemokraterna Uddevalla