Föreslår att politikerna i stället engagerar sig i att få till en fungerande kollektivtrafik med bussar i kommunen.
Föreslår att politikerna i stället engagerar sig i att få till en fungerande kollektivtrafik med bussar i kommunen.

Höghastighetståg gynnar inte Munkedalsborna

Vill invånarna i Munkedals kommun verkligen ha en höghastighetsbana på betongpelare där tåg rusar fram? Syftet med denna tågbana sägs vara att man snabbt ska kunna ta sig till ett arbete som ligger utanför kommunens gränser.

ANNONS

Varför ska arbetskraft slussas ut ur kommunen med snabbtåg? Vill verkligen närliggande kommuner att deras arbetstillfällen upptas av folk från andra kommuner så att deras invånare i sin tur tvingas pendla långväga för att själva kunna ha ett arbete?

Vidare kan man undra varför folk ska kunna åka med snabbtåg från andra kommuner för att arbeta i Munkedals kommun. De människorna som kommer utifrån, och inte bor i kommunen, betalar heller ingen kommunalskatt i Munkedals kommun. Det finns alltså ingen ekonomisk vinning i det.

Där tågbanan föreslås löpa fram ligger ett antal hus. I dessa hus bor människor som lagt ner hundratusentals kronor på renoveringar, nytt tak, dränering och att bygga verandor och garage. Några av dem har ägnat årtionden åt att anlägga fina trädgårdar.

ANNONS

Andra har privata företag med företagsbyggnader på sina tomter, dit folk vallfärdar för att företagen har så gott rykte. Ytterligare andra har köpt sina barndomshem av föräldrarna i tron att de skulle kunna bo där i resten av sina liv.

Om höghastighetsbanan blir verklighet kommer alla de här människorna att eventuellt tvingas bort från sina hus. Husen kommer då att lösas in och jämnas med marken. Affektionsvärdet på ens barndomshem kan inte kompenseras med pengar.

Föreslår att politikerna i stället engagerar sig i att få till en fungerande kollektivtrafik med bussar i kommunen. Folk som inte har körkort tvingas i nuläget att vara beroende av att bli körda till och från arbetet av familjemedlemmar. Även om flera i hushållet har körkort så är det inte säkert att man har råd att ha mer än en bil.

Man kan inte bli annat än irriterad när man söker efter busstider i Västtrafiks reseplanerare. Man får upp förslag på resor som innebär att man får åka i motsatt riktning mot dit man ska. Sedan får man byta buss två gånger innan man lyckas ta sig dit man ska. En resa som normalt tar 10 minuter, tar då plötsligt 2,5 timme.

ANNONS

Det är helt orimligt. Om du arbetar helger så kan du helt slå bort tanken på att kunna ta dig till och från arbetet med buss i Munkedals kommun.

Munkedalsbo