"Den genomsnittliga hyresförändringen till följd av fria marknadshyror skattas till 26 procent i Uddevalla för de hyresrätter som byggts år 2013 eller tidigare."
"Den genomsnittliga hyresförändringen till följd av fria marknadshyror skattas till 26 procent i Uddevalla för de hyresrätter som byggts år 2013 eller tidigare." Bild: Andreas Carlsson

Så mycket kan Uddevallabornas hyror höjas

Hyresgäster i Uddevalla kan förvänta sig högre hyror och en sämre privatekonomi om förslag om marknadshyror går igenom. Det visar en rapport som konsultbolaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen. En alltmer ökad andel av den disponibla inkomsten kommer att behöva användas till att betala hyran och det leder i sin tur till ett försämrat konsumtionsutrymme.

ANNONS

Hyresgästföreningen befarar att utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, om förslagen går igenom, skulle kunna innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna och att hyresgäster prisas ut från sina boenden. Det finns heller inget som visar att ett sådant förslag skulle leda till att fler lägenheter byggs.

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag om marknadshyror.

Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare.

LÄS MER:Så mycket vill kommunala hyresvärdarna höja hyran

Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform. Det blir högre hyror, ökad otrygghet och minskat inflytande för landets hyresgäster.

ANNONS

Tyvärr har frågan om marknadshyror alltmer fokuserats på det politiska spel som just nu pågår, men någon måste börja tala om de faktiska konsekvenserna för landets hyresgäster. Därför har Hyresgästföreningen tagit fram rapporter för att ta reda på och belysa detta. Rapporten för Uddevalla visar att:

• Den genomsnittliga hyresförändringen till följd av fria marknadshyror skattas till 26 procent i Uddevalla för de hyresrätter som byggts år 2013 eller tidigare.

• Stora skillnader mellan olika delar av Uddevalla. I östra Uddevalla skattas hyreshöjningen till följd av marknadshyra att bli i genomsnitt 41 procent. Lägst i norra Uddevalla, med sex procent.

• Med marknadshyror beräknas hushållens genomsnittliga konsumtionsutrymme minska med sju procent.

LÄS MER:Vi måste även värna om åretruntboende i Lysekil

De yttersta konsekvenserna av marknadshyror kommer att bli att:

• Hyresgäster kommer att få betala mer i hyra för sin bostad.

• Hyresgäster kommer att behöva lägga ännu mer av sin disponibla inkomst på just hyran. Det leder till att hyreshushållen får ett mindre konsumtionsutrymme över till annat när hyran är betald.

• Hyresgästinflytandet kommer att minska. Det gäller både inflytandet över vad som är en rimlig hyra och inflytandet över boendet. Om hyresvärden när som helst kan höja hyran så att du inte har råd att bo kvar, spelar det mindre roll vad du i övrigt har för rättigheter att kräva åtgärder och underhåll.

ANNONS

Hyresgästföreningen vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, om ens det, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Hyresgäster, dagens såväl som morgondagens, ska också ha rätt till en fast punkt i livet, ett hem. Tillsammans med landets hyresgäster kommer Hyresgästföreningen att ta fajten mot marknadshyror.

Marie Linder

förbundsordförande Hyresgästföreningen

Lennart Derehag

regionordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg