"Är det något vi lärt oss, så är det att i strandskyddet vilar djävulen i detaljerna. Det är därför viktigt att den positiva ansats som utredningen har, leder till resultat i praktiken."
"Är det något vi lärt oss, så är det att i strandskyddet vilar djävulen i detaljerna. Det är därför viktigt att den positiva ansats som utredningen har, leder till resultat i praktiken." Bild: Hasse Holmberg/TT

Enklare strandskydd utvecklar hela landet

Strandskyddsutredningen har presenterat sina förslag och budskapet är tydligt: Nu ska det bli enklare att bygga och utveckla i strandnära lägen.

ANNONS

LRF Västra Götaland ser det som en välkommen uppgörelse med en omodern och urban syn på landsbygden.

Strandskyddet har varit omdiskuterat under lång tid men trots ett flertal små och större reformer med löften om förenklingar, så har det i praktiken bara blivit krångligare. Småföretagare och enskilda invånare på landsbygden har fortsatt svårt att förverkliga sina planer. Inte ens etableringar som syftat till att locka folk till området, har klarat sig igenom nålsögat och flera uppmärksammade rättsprocesser har skapat en stor misstro mot hela regelverket.

Därför välkomnade vi de direktiv som utredningen hade att följa. Där beskrevs att strandskyddet skulle göras om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till variationer i tillgång till sjöar och stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck. Enklare på landsbygden och ett ökat lokalt inflytande – det var kommandot till utredarna.

ANNONS

Som helhet har utredningen levererat på dessa punkter. Strandskydd runt alla små sjöar och vattendrag ska tas bort, likaså strandskyddet runt anlagda våtmarker och bevattningsdammar. Kommunerna ska få peka ut stora områden som antingen helt slipper strandskyddet – alternativt får betydligt generösare dispensregler.

Från LRF:s sida ville vi också att det utvidgade strandskyddet skulle avskaffas med tanke på de stora brister som fanns i processerna när dessa pekades ut.

Vi ville också att det undantag som finns för vanligt jord- och skogsbruk skulle ses över och förtydligas.

Detta gick tyvärr inte utredningen vidare med, men förslagen är ändå betydande steg i rätt riktning – och ett skifte i synen på strandskyddet: Från en stelbent lagstiftning som skapades i 1970-talets rädsla för att all strand skulle bli överexploaterad - till ett flexibelt regelverk som tar hänsyn till de olika situationer som råder runt om i landet.

Nu ska landsbygden ges möjlighet att dra nytta av de strandnära lägena, och vi är övertygade om att dessa förbättringar går att genomföra utan att det på något sätt riskerar allemansrätten, eller skydd för natur och miljö.

Utveckling och tillväxt får inte vara något som endast är reserverat för våra städer.

Nu finns det en mycket stor förväntan från hela landet – men också en del misstänksamhet. För är det något vi lärt oss, så är det att i strandskyddet vilar djävulen i detaljerna. Det är därför viktigt att den positiva ansats som utredningen har, leder till resultat i praktiken.

ANNONS

Reglerna runt strandskyddet har inte råd med ännu ett fiasko.

Sofia Karlsson

ordförande LRF Västra Götaland