Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Bakteriefloden rinner ut i Gullmarn

Ulf Johannesson: Människors avföring ett problem redan idag

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag har under flera år läst diverse insändare i Bohusläningen som har berört Gårvik i Munkedals kommun, samt tagit del av alla de överklagande som skickats in. Insändarna har en stor del portion av tyckande utan något ordentligt faktaunderlag.

Överklagande som inkommit både på den nya tänkta detaljplan och vatten-/avlopps anläggning har skett i demokratisk anda och det får man acceptera, men man ska också veta att över 70 procent av de klagande är sommargäster (inget ont om dem) som därmed inte betalar skatt i kommunen. Jag som helårsboende och skattebetalare är nöjd med att ha ett bra vatten och en bra lösning för avloppet.

Jag är sedan barnsben intresserad av naturen och framför allt vatten och det djur samt växtliv som finns däri. Jag har förmånen att i mitt dagliga verk få jobba med bland annat detta ämne och sitter sedan tio år som ordförande i Gullmarns vattenråd som jobbar med att förbättra vattenkvaliteten i avrinningsområdet till Gullmarsfjorden. Gullmarsfjorden får 90 procent av sitt sötvatten från en yta överstigande 1 300 kvadratkilometer som berör kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Munkedal, Lysekil och Uddevalla. Detta vattendrag är länets näst största efter Göta älv. Självklart finns här mycket att förbättra, för att uppnå god vattenkvalitet, både i avrinningsområdet och i Gullmarn.

Men om vi koncentrerar oss på den omskrivna badplatsen på Gårvik, som jag själv, uppskattar mycket, så återkommer vi till det gamla talesättet att ”sopa framför egen dörr”. Moderna pumpstationer har teknik för att hantera pumpstopp eller bortfall av elektricitet. Det finns back-up med batterier, fjäderbelastade ventiler som stänger vid el-bortfall, backventiler med mera. Skribenten för arbetsgruppen (debattartikel i Bohusläningen 23/10) tycks ha en tekniknivå som härrör från tidigt 1900-tal, när man tror att ett eventuellt överlöp ska hamna rätt ut vid badstranden. Får jag föreslå ett studiebesök på avloppsverket i Göteborg (Ryaverken), så kommer nog kunskapen att öka väsentligt.

Faktum är att den verkliga ”bajspumpen” redan finns. Bäcken som avvattnar stora delar av bebyggelsen vid Gårvik rinner ut på badstranden. Här i det grundaste vattnet sitter de minsta barnen med hink och spade och leker.

Under våren 2017 och hösten 2017 har jag personligen hämtat vattenprover från denna bäck och analyserat dessa hos Alcontroll i Linköping, som är ett oberoende labb och certifierat av Swedac (Sveriges högsta myndighet för kvalitetskontroller). Analyserna påvisar en hög halt av e-coli bakterier och en mycket hög halt av intestinala enterokocker som naturligtvis har ökat från vattenprovet under våren fram till höstprovet, beroende på antalet människor som vistas i området under sommaren. Vattnet i bäcken är därför benämt av Alcontroll som ”ej tjänligt badvatten”! (Bedömningen sker enligt Havs-och Vattenmyndighetens ”Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG).

inst en meters djup och 30 centimeter under vattenytan. Utspädningsfaktorn är då en avgörande faktor.

Men om det är lätt pålandsvind, då vattnet stannar vid strandkanten så är föroreningshalten på det grunda vattnet hög. Detta borde ”Arbetsgruppen för Gårviks utveckling” engagera sig i, för att förbättra vattenkvaliten, så att det inte rinner ut ”bajs” i området, vilket är fallet nu.

Ulf Johannesson

skattebetalare i Munkedals kommun och ordförande i Gullmarns vattenråd