Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Cecilia Myrehag riktar skarp kritik mot de ansvariga för hanteringen av Emaus lantgård. Bild: Alexander Ekström, Edvin Bergström
Cecilia Myrehag riktar skarp kritik mot de ansvariga för hanteringen av Emaus lantgård. Bild: Alexander Ekström, Edvin Bergström

Barnen känner sig inte längre välkomna på Emaus

Då hästskötarverksamheten och ponnyridningen varit nedlagd i sju månader har Emaus varit oattraktivt för de flesta barn från cirka åtta år och upp att besöka. De har inte varit välkomna att delta i några som helst sysslor annat än gris- och kaninmatning under denna tid. Personalen själva har vallat runt hästarna som om de vore hundar, sedan tillbaka in i små hagar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Verksamheten har varit resursineffektiv under denna tid och turbulent betydligt längre än så. Ja, från den dag Ingela Karlsson gick i pension och enhetschefen samtidigt passade på att göra sig av med alla de gamla vikarierna så har hästskötarna inte trivts på samma sätt. Så kom coronan och hänglåsen kom upp. Viss stängning har kunnat hänvisas till corona men att utestänga och inte bemöta de äldre barnen och samtidigt öppna för annat där besökare kommit nära varandra har varit ett märkligt hanterande av situationen. Här följer en liten resumé över valda delar från den senaste tiden.

Någon eller några bestämde sig för att lägga ner hästskötarverksamheten och ponnyridningen och började planera för en massa nya aktiviteter. Det har varit lite olika bud på kommunens hemsida. I början stod det att ponnyridningen skulle finnas kvar efter pandemin med personal som skulle leda, vilken skulle ha haft svårt att möta de mängder barn som sökt sig till aktiviteten.

LÄS MER: Fortsatt oviss framtid för Emaus – kommunen JO-anmäld

Det har sedan i början av juli stått att det ska komma nya aktiviteter inom kort. Det har stått om en variant av hästskötarverksamhet.

För ett antal månader sedan sa enhetschefen "…vi kan inte ha aktiviteter för barn som kan eller för barn som har med sig någon som kan."

Emellanåt har det fullständigt dragit iväg helt utan grund

Naturligtvis undrade man vad skillnaden var när man skrev om en ny kraftigt nedbantad hästverksamhet med ridaktivitet endast för barn med tidigare erfarenhet som skulle komma inom kort. I fyra månader stod det "inom kort" och enhetschefen hann svara på vad inom kort var: ”Planering och genomförande av kommunal verksamhet tar tid då många aspekter ska beaktas såsom lagar, regler, principer, bieffekter, resurseffektivitet, arbetsmiljö, beslutsgång, prioriteringar, dokumentation och redovisningar, för att nämna något.”

… innan det ändrades till ”Inställda aktiviteter”.

Emellanåt har det fullständigt dragit iväg helt utan grund. Till exempel när enhetschefen tvärtemot den utredning kommunen gjorde 2018 hävdade att hästskötarverksamhet skulle konkurrera med ridskolor!

”Dels tar ju aktiviteten kunder från företag och föreningar som har till exempel hästuthyrning eller ridläger.” Emaus har haft hästverksamhet i 50 år. Det var ingen kommunal nybyggd gymanläggning för vuxna, på ett badhus eller liknande som konkurrerar med de redan etablerade. Nej, utan mer som om jag skulle öppna upp en keramikverkstad för barn och sedan skulle barn inte få arbeta med lera i kommunal verksamhet.

Jag har inget belägg för att jäv finns, men undrar: Hur tänkte du när du skrev detta, Charlotte Gerd?

Det hävdades också att det är ”förknippat med för hög skaderisk” när barn leder barn där förälder har möjlighet att finnas med vid det ledda barnets sida. Statistik på tillbud eller något annat som verifierat hög skaderisk i just denna verksamhet har ej gått att få.

LÄS MER: Heta känslor när politiker mötte barn om Emaus framtid

I Bohusläningen har enhetschefen uttryckt att hon tycker att saker skötts på rätt sätt och tycks inte kunna se några som helst brister i den oreda som bidragit till spaltmeter av skriverier. Har hon läst tidningen tro? Har hon läst breven från barnen?

Ordförande i kultur och fritid talar däremot om brister i kommunikationen med ungdomarna och internt och att hon gett förvaltningen i uppdrag att inleda en medborgardialog och även en genomlysning av beslutstagande.

Så kom till slut uppdraget från nämnden: ”Återuppstart av ponnyridning samt hästskötarverksamhet snarast möjligt. ... Utveckling av verksamheterna ponnyridning och hästskötarverksamhet ska föregås av en medborgardialog.”

Nu skulle verksamheten tillbaka som i kommunens utredning från 2018, som beskrevs på följande sätt: "På Emaus lantgård erbjuds barn en unikt tillgänglig första kontakt med hästar och ridning genom att verksamheten är öppen och kostnadsfri."

Utan ett ord till de svikna hästskötarna väljer nu tjänstemännen att återigen tuffa vidare som inget hade hänt

Äntligen, var givetvis den första reaktionen, men man ska inte skrika hej förrän man är över bäcken. Vad innebär nu ponnyridning i praktiken? Hur möter man nu upp de gamla hästskötarna och de som vill bli hästskötare? Hur är hästarna redo för detta då de inte blivit ridna på sju månader?

Jag är inte ute efter att göra någon personligen illa när jag skriver om detta utan det handlar om yrkesroller, att kunna driva just denna verksamhet och bemöta barnen som funnits och kommer att finnas där. Jag är medveten om att jag inte kan se verksamheten inifrån och att det kan finnas fler aspekter än den som jag driver för just barnens skull.

Utan ett ord till de svikna hästskötarna väljer nu tjänstemännen att återigen tuffa vidare som inget hade hänt, med en helt ny form av hästskötarverksamhet och ponnyridning där det inte finns mycket av jämförelse att göra med den gamla.

LÄS MER: Fritidsnämnd gör helt om på Emaus

Den 23 oktober presenterade kommunen anpassad ponnyridning och hästskötarverksamhet på grund av corona och arbetsmiljölagen.

Ponnyridningen ska vara i en liten paddock och endast 13-åringar är nu välkomna att anmäla intresse för att bli hästskötare. Vad det innebär står det inget om. Ska de få leda runt barn eller är det personalen som ska göra det? Rykta? Mocka? Rida själv? Dagar? Tider?

”För att få vara hästskötare behöver du ha fyllt 13 år, och du kan vara hästskötare till och med det kalenderår du fyller 14 år. Innan du börjar som hästskötare behöver du först rida i ponnyridningen. Du får sedan introduktionsutbildning, handledning samt skyddskläder och särskilda arbetsskor.”

Inlägget på kommunens hemsida väcker många frågor. Vad har detta med corona att göra?

Är det mer coronasäkert att leda runt barn på mindre yta? Att fortsätta stänga ute i stort sett alla tidigare hästskötare som kunnat vara där från att de varit sju år och nya barn om de vill börja? Har man tänkt att alla de gamla hästskötarna under 13 ska bli ledda runt i en paddock? De som redan kan rykta, kratsa hovar och hantera alla gångarter, ska de stängas ute?

Eller handlar allt kanske om arbetsmiljölagen? Kan ni då förklara vad som står där som ni kan koppla till detta? Det hävdades vid nedläggningen att det är ”förknippat med för hög skaderisk” när barn leder barn (där förälder har möjlighet att finnas med vid det ledda barnets sida). Statistik på tillbud eller något annat som verifierat hög skaderisk har ej gått att få ut för tidigare verksamhet.

Att komma till Emaus och vara över åtta år och bli ledd i en liten paddock känns rätt ointressant

Det mest häpnadsväckande är väl att du får vara hästskötare allt från en dag till ett år beroende på när du fyller 13 år! Ja, ja de gamla hästskötarna är luttrade. De har varit med om många saker som inte blivit lyft här.

Hur attraktivt blir denna helt nya aktivitet tro? Jag kan bara säga att detta var ytterligare ett effektivt sätt i ledet att få de barn som varit på Emaus i många år att känna sig ännu mer ovälkomna. Att komma till Emaus och vara över åtta år och bli ledd i en liten paddock känns rätt ointressant skulle jag tro. I alla fall har ni nog lyckats bli av med alla gamla hästskötare för gott nu om ni inte börja bry er på riktigt.

Det var ledningen som var ansvariga för beslutet att stänga hästskötarverksamheten under lång tid. Hur säkra är ponnyerna nu när de inte blivit ridna? Kanske barn som har tidigare erfarenhet skulle kunna hjälpa er med det innan ni släpper på helt oerfarna barn på hästryggarna?

Nu efterfrågar jag tjänstemän som bjuder in, lyssnar, visar ödmjukhet, empati, inkluderar och ber om ursäkt. Det är absolut nödvändigt att göra det till alla de barn som det sista året upplevt sig dåligt behandlade om ni tjänstemän ska kunna ha någon heder kvar. Barnen blev bland annat av med sina utomhusaktiviteter då det samtidigt varit öppet för inomhusverksamhet på fritidsgårdarna.

Jag ser fram emot en medborgardialog. Jag efterfrågar framtida ledarskap och personal som kan samarbeta, lyssna, bemöta, bekräfta, återskapa, bevara och utveckla med hjärta, sans och balans utefter barnens och medborgarnas tankar i åtanke. Som har stor kunskap om djur och i synnerhet hästar. Jag har fortfarande ett litet hopp om att få tillbaka vårt unika Emaus med hästskötarverksamhet som inkluderar de gamla hästskötarna och där nya barn kan komma till och inte färre. En hästskötarverksamhet som är värdig namnet och så småningom det absolut viktigaste, den helt unika för Uddevalla, ponnyridningen med många hästar i verksamheten som erbjudit många, många tusen barn glädje i gratis ridturer och förhoppningsvis ska kunna göra det i många år framöver också.

Cecilia Myrehag

Fler insändare om Emaus:

LÄS MER: Jag känner inte igen mig i bilden av Emaus

LÄS MER: De flesta inser att något är väldigt fel på Emaus

LÄS MER: Emaus är viktigt för både barn och vuxna

LÄS MER: Ologiska förklaringar från ansvariga

LÄS MER: Emaus har satsat på en öppen och ansvarsfull verksamhet under pandemin

LÄS MER: Ska barnen gå miste om glädjen på Emaus?