Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Om vi ska få våra barn och ungdomar att börja idrotta och röra på sig, nu och framöver, behöver vi ha en nationell handlingsplan på plats omgående, skriver Angelika Bengtsson (SD).
Om vi ska få våra barn och ungdomar att börja idrotta och röra på sig, nu och framöver, behöver vi ha en nationell handlingsplan på plats omgående, skriver Angelika Bengtsson (SD).

Barns fysiska aktivitet måste prioriteras nu

Den hänsynslösa coronapandemin har påverkat oss alla – vissa värre, andra lindrigare. Att folkhälsan och idrotten fått stå tillbaka för att rädda liv har varit förståeligt. Men icke träffsäkra restriktioner mot barn och unga är och kommer inte att vara förståeligt. Enligt rapporter når endast två av tio barn upp till den dagliga dosen av fysisk aktivitet, det är alarmerande. Regeringen måste nu visa ledarskap.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sedan 2018 har vi nationella mål om folkhälsa att leva upp till. Det är bra med nationella mål eftersom det underlättar för alla sektorer som arbetar med den sakliga frågan. Problemet just nu är inte främst att målsättningarna inte nås, det är förklarligt under rådande omständigheter, utan att regeringen så nonchalant ignorerar den utveckling vi ser bland barn och unga. Därför kräver vi nu följande:

1. En nationell handlingsplan. En nationell handlingsplan måste uppföras för att säkerställa att våra barn och ungdomar rör på sig mer. Det är inte okej att åtta av tio barn missar målsättningen, pandemi eller ej. Mer behöver göras och med en handlingsplan kan det lättare uppnås under, men framförallt efter, pandemin.

2. Säkerställ idrottande under pandemin. Många har fått sin idrottsträning inställd på grund av pandemin. Främst är det gruppen tonårstjejer som rör sig minst. Hemundervisning, inställda träningslektioner och nu senast kommuner som stänger ner idrottsplatser. Logiken går inte ihop och här behövs ett klargörande. Barn och ungdomar har dagligen träffats i klassrummen och fått lov att sparka boll under rasterna. Men att träna fotboll utomhus efter skoltid har inte varit tillåtet förrän nu, trots att Folkhälsomyndigheten påtalat vikten om att röra på sig samt att barn sprider viruset i lägre utsträckning. Det är under all kritik.

3. Påbörja arbetet för fler träningsplatser. Det har i flera år, i hela landet, varit brist på idrottsanläggningar. En utveckling som hindrar barn och unga från att börja, eller fortsätta, idrotta. Det är katastrofalt dåligt. Efter kritik från flera håll gav regeringen yrvaket Boverket i uppdrag att utreda hur fler anläggningar och träningsplatser kan möjliggöras. Det var ett år sedan. Att de agerar är bra men har arbetet borde ha påbörjats för längesedan. Vi kräver att regeringen skyndar på processen för fler idrottsanläggningar.

Om vi ska få våra barn och ungdomar att börja idrotta och röra på sig, nu och framöver, behöver vi ha en plan på plats omgående. Riksidrottsförbundet, som har högsta ansvar gällande idrotten, kan inte göra allt själv. Politiken måste visa på handlingskraft. Folkhälsan kan inte sättas på paus för att pandemin kräver att vi håller avstånd. Andra länder har klarat av att bibehålla ett aktivt liv trots pandemi, Sverige bör inte svara sämre.

Angelika Bengtsson (SD)

ledamot i kulturutskottet