"Dolkstöten i ryggen vid kommunfullmäktige i februari" och "debaclet vid tillsättandet av ny samhällsbyggnadschef" var de båda orsakerna till sammanbrottet, enligt Bjarne Rhenberg (UP). Bilden på gruppledarna för de sex partierna är från maj 2019 när de presenterade sin budget.
"Dolkstöten i ryggen vid kommunfullmäktige i februari" och "debaclet vid tillsättandet av ny samhällsbyggnadschef" var de båda orsakerna till sammanbrottet, enligt Bjarne Rhenberg (UP). Bilden på gruppledarna för de sex partierna är från maj 2019 när de presenterade sin budget. Bild: Lasse Edwartz

Därför kollapsade sexpartisamverkan

Den nya majoriteten i Uddevalla har fått en smått otrolig start. Innan bläcket ens hade torkat på överenskommelsen mellan S, M, L och C hade beslutet om samarbete överklagats och Alliansdelen av majoritetspartierna har samtliga revolterande fraktioner som motarbetar fortsatt samarbete.

ANNONS

Som Uddevallapartist känns det skönt att stå helt utanför denna lätt tragikomiska teater, men vår uppfattning om orsaken bakom katastrofen är desto viktigare att redovisa:

Det finns två orsaker till sammanbrottet:

• Dolkstöten i ryggen vid kommunfullmäktige i februari.

• Debaclet vid tillsättandet av ny samhällsbyggnadschef.

Dolkstöten handlar om ett avtal mellan kommunen och en av Uddevallas största arbetsgivare, Benders, och den historien är lång så den presenteras här i punktform.

Kommunen, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, och Benders hade i 3-4 års tid förhandlat om markköp och markbyte. Avtalet var viktigt för Benders och viktigt för Uddevalla, eftersom det långsiktigt handlar om Uddevallas utveckling.

ANNONS

Ärendet hade alltså förhandlats i 3-4 år och var nu framme vid beslut i kommunen.

Först går ärendet till samhällsbyggnadsnämnden där ordförande är moderat och förste vice ordförande är liberal. Det justerade protokollet från samhällsbyggnadsnämnden visar att det gick igenom utan problem, alltså med stöd även av M och L.

Därefter går ärendet till Kommunstyrelsen, i vilken M och L också sitter, och även där visar det justerade protokollet att ärendet godkändes.

Så slutligen ska det upp i kommunfullmäktige och där tvärvänder plötsligt hela Alliansen, anförda av samma parti, liberalerna, som tidigare två gånger godkänt avtalet, och som då slår följe med oppositionen.. Avtalet ”återremitteras”, vilket innebär att det efter ny bearbetning ska genomgå samma långa process en gång till.

I en intervju i Bohusläningen dagarna efter denna dolkstöt, säger Benders VD att avtalet kan räddas om kommunen klarar ut det som Alliansen ansåg oklart före april 2020. Till dags dato har samhällsbyggnadsnämndens ledning, alltså M och L ännu inte kommit till skott och gjort någonting. Följaktligen lyfte Benders bort en företagsinvestering från Uddevalla och placerade den i Stockholmstrakten i stället. Och Uddevalla förlorade cirka 50 nya jobb.

Återremissen och den katastrofalt saktfärdiga hanteringen från samhällsbyggnadsnämndens presidium är det som kallas ”dolkstöten i ryggen”.

ANNONS

Debaclet vid tillsättandet av ny samhällsbyggnadschef handlar om följande:

Uddevalla kommun har noga utarbetade principer om hur chefstjänstemän ska tillsättas. Ett exempel är att alla ansökningar är avpersonifierade, det vill säga att det inte går att det utläsa kön, religion eller ursprungsland, allt för att det endast ska vara kompetensen som avgör. Så skedde också vid detta tillfälle.

Efter att ansökningstiden gått ut och alla ansökningar kommit in börjar gallringen och de som inte uppfyller de stipulerade kompetenskraven gallras bort. Kvar var fyra personer, alla kvalificerade och alla kvinnor.

Fyra grupper inom kommunen får nu reda på vilka dessa personer är och får en chans att välja. Dessa fyra grupper är: blivande medarbetare/underställda, det är facket, det är kommunstyrelsens presidium och det är slutligen samhällsbyggnadsnämndens presidium.

Återigen är det nu samhällsbyggnadsnämndens presidium som tvärvänder och vill något annat. Bakvägen och förbi kommunens utarbetade demokratiska anställningsmetoder vill de plötsligt ha in en helt ny sökande på posten, en man. Det sorgliga var bara att denne man inte hade sökt jobbet och dessutom inte var kvalificerad.

I denna allmänna turbulens säger plötsligt Kristdemokraterna att de inte längre tänker närvara vid majoritetens möten och inte heller tänker delta i kommunens budgetarbete för 2021.

ANNONS

Därmed har, i praktiken, sexpartisamverkan kollapsat.

Bjarne Rehnberg (UP)

för Uddevallapartiet