Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Behåll syn- och hörselinstruktör i Munkedals kommun

Rolf Jacobsson (KD): En trubbig besparing tenderar att orsaka mer skada än nytta.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Självklart skall Munkedal sträva efter en effektiv förvaltning. Självklart behöver besparingar göras för att inte Munkedals invånare via skattsedeln ska drabbas av för höga kostnader. Men lika självklart är att besparingar måste vara ett skarpt instrument som används med precision. En trubbig besparing tenderar att orsaka mer skada än nytta. Den avsedda besparingen med att dra in tjänsten som syn- och hörselinstruktör är i vårt tycke just ett sådant trubbigt instrument. Man sparar in en 60 procents tjänst samtidigt som man med stor sannolikhet orsakar kostnader inom andra verksamheter som klart överstiger denna besparing. Med andra ord blir det ingen besparing utan en fördyring.

Syn- och hörselinstruktören i Munkedal fyller en viktig funktion som avlastar bland annat hemtjänst. Tillgång till densamma ger också människor med nedsatt syn och hörsel en möjlighet till förbättrad livskvalité och ökad självständighet.

Därför har Kristdemokraterna i Munkedal lämnat in följande motion till kommunfullmäktige:

Kristdemokraterna i Munkedal anser att funktionen som Syn- och Hörselinstruktör skall behållas i nuvarande omfattning. Vi anser det vara en felbedömning att lägga ned denna verksamhet då en nedläggning inte skulle innebära en besparing utan istället en ökad kostnad och en ökad belastning i form av merarbete för andra verksamheter förutom en försämrad kvalitet för de som idag har nytta av tillgången till Syn- och Hörselinstruktör. Vi önskar dessutom att en ersättare inför nuvarande instruktörs kommande pensionering anställs och ges möjlighet att fortsätta arbetet som Syn- och Hörselinstruktör.

Kristdemokraterna i Munkedal vill att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att så blir fallet.

Rolf Jacobsson

För Kristdemokraterna i Munkedal