Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den politiska majoriteten räddar Hedekas skola.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Behåll våra små skolenheter

Munkedals kommun måste följa sina visioner

Det pågår just nu en skolutredning i Munkedals kommun. Utredningen rekommenderar för kommunfullmäktige att i stället för dagens små skolenheter på kommunens alla orter, skall tre större grundskoleenheter göras. Två i centrala Munkedal (inklusive Kungsmarksskolan) och en i Dingle. Detta betyder att skolorna i framtiden kommer att bli enheter med cirka 300 elever på varje skola, placerade långt från många barns hemort och med sämre tillgång till naturen som lekplats och lärmiljö. Detta kommer bli kostsamt för kommunen på många sätt.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Jag och många småbarnsfamiljer med mig är mycket oroliga för våra barns framtida skolgång.

Vision

Munkedals kommun tog 2007 beslut om en vision som skulle vara vägledande för hela det geografiska området Munkedals kommun. Munkedal – mer av livet: Invånarna mår bra och trivs med livet. Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta.

Som denna utredning är genomförd så har det skapats en negativ polarisering, ett vi och dem mellan politiker och kommuninvånare. Politiker som är insatta i den utredning som gjorts måste svara på frågor och ta emot synpunkter. Idag är det många som har åsikter, men få sitter på fakta. Delge invånarna! Vi är den viktigaste resursen i kommunen.

Snabbt och smidigt ska människor kunna förflytta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. (ur Munkedals kommuns vision)

Att kunna erbjuda invånarna små lokala skolenheter innebär att man ger våra barn möjlighet att gå och cykla till skolan i större mån än om vi gör dem beroende av skolskjutsar. Med små skolenheter underlättar man också ett nära samarbetet med de lokala idrottsföreningarna. Ett samarbete som är väldigt viktigt idag när tillgången på lokala fritidsgårdar inte finns.

Varierat boende

Ett varierat boende för alla smaker och generationer är viktigt. Det ska finnas en kreativ och varierad miljö. (ur Munkedals kommuns vision)

Med små lokala skolenheter har man möjlighet att erbjuda en valmöjlighet att bosätta sig där man vill i stället för där man måste.

En hållbart växande kommun. (ur Munkedal kommuns vision)

Att jobba för en demografisk utveckling med en levande landsbygd innebär att man måste erbjuda kommunens invånare möjlighet att låta deras barn gå i små, lokala skolor. Människor flyttar dit skolan finns.

Ett hållbart förhållningssätt innebär också att man måste underhålla de lokaler man ansvarar för. Under 10-15 års tid har våra lokala skolor blivit eftersatta då det budgeterats 18-85 kronor per kvadratmeter istället för det rekommenderade 110-120 kronor per kvadratmeter. Ett misstag som nu kommunens barn riskerar att få betala för.

Det tyngsta argumentet för en nedläggning av våra små lokala skolenheter är att man har svårt att rekrytera behörig personal i framtiden.

Investering för framtiden

Även här tror jag kommunens beslutande politiker måste budgetera för ett underhåll. Ett underhåll av arbetsmiljön för de duktiga pedagoger som arbetar i kommunen idag. Erbjud bra löneförmåner, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att göra ett bra jobb. Ta hjälp av pedagogerna och elevråden för att hitta lösningar på hur vi kan behålla våra små lokala skolenheter samtidigt som man ger våra barn optimala lärmiljöer. En omorganisation tror jag leder till att många pedagoger byter arbetsplats och då kommer rekryteringen definitivt att bli en utmaning.

Verkligheten ser annorlunda ut idag än för 30 år sedan och investeringar måste göras för framtiden. Men om man nu ska göra investeringar så är det väl i våra barn vi ska investera? Det är ju trots allt de som ska växa upp och bli invånarna i hela Munkedals kommun

Jag skulle vilja kunna vara stolt över en kommun som har gett barnen en möjlighet att växa upp och gå i skolan där syskon, föräldrar och far/morföräldrar har gått i skolan. Erbjudit dem en möjlighet att få optimala lärmiljöer i en trygg miljö nära hemmet. Gett dem chansen att få vara med att forma deras lokala samhällen genom ett nära samarbete mellan skola, föreningar och lokala företag.

Jannike Dickens

Hällevadsholm