Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Beredskap behövs för det osannolika

Johan Hultberg (M): "Att köpa ett gäng konserver med ärtsoppa är sannerligen inte fel"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till P-A Hultman 19 januari Hur mycket ärtsoppa ska jag köpa?

I Bohusläningen den 16 januari argumenterade undertecknad för ett stärkt såväl militärt som civilt försvar. Detta mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget som bland annat Försvarsberedningen beskrev i sin rapport från december i fjol. En rapport som statsminister Löfven dessvärre inte verkar ta på större allvar vilket var upprinnelsen till min artikel. Sverige behöver en ny regering som tar det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde på allvar och som också stärker Sveriges krisberedskap i stort.

Försvarsberedningen slår i sin rapport bland annat fast att ett militärt angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. I en replik den 19 januari frågar Per-Anders Hultman mig bland annat när jag beräknar att ett främmande angrepp på Bohuslän sker och hur länge jag tror att Bohus bataljon kan erbjuda motstånd i Bohuslän. Jag antar naturligtvis att Hultmans replik är skriven halvt på skämt för Hultman inser så klart att jag omöjligen kan beräkna om eller när Sverige och Bohuslän kommer bli angripet. Svaret är det förhoppningsvis aldrig kommer ske men det kan heller inte uteslutas. Ett väpnat angrepp mot Sverige är alltjämt osannolikt men säkerhetsbilden har försämrats och hotbilden blivit allt mer komplex. Det kräver ett förstärkt försvar. Ett försvar som både fungerar avskräckande men som också kan möta eventuella angrepp. Under årtionden försämrades den svenska försvarsförmågan med förbandsnedläggningar och otillräckliga investeringar i såväl materiella som personella resurser. Nu måste vår försvarsförmåga öka genom bland annat förstärkningar av våra luft- och sjöstridskrafter. Även hemvärnet, som Bohusbataljonen är del av, behöver förstärkas. Hemvärnet har nämligen getts en allt viktigare roll i totalförsvaret.

Förstärkningar av vårt militära försvar är viktiga men vi behöver också stärka Sveriges krisberedskap överlag. Därför driver vi moderater på för exempelvis satsningar på IT-säkerhet och ett psykologiskt försvar. Hultman bad mig också om rekommendationer om vad han som privatperson bör införskaffa och undrar hur mycket ärtsoppa jag tror han behöver. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är nog bättre att rådfråga men varje svensk bör ha mat, vatten och värme för att klara sig åtminstone en vecka. Så att köpa ett gäng konserver med ärtsoppa är sannerligen inte fel.

Hultman skrev att hans hjärtfrekvens ökade markant av min artikel. Det var aldrig mig mening att skrämma Hultman men faktum är att vårt samhälle är sårbart och vår beredskap otillräcklig. Därför behöver vi bygga ett mer robust samhälle och öka såväl vår gemensamma som vår individuella krisberedskap. Ett stärkt försvar behövs i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Förhoppningsvis kan ett förstärkt svenskt försvar också få Hultmans hjärtfrekvens att sjunka.

 

Johan Hultberg

Riksdagsledamot (M)

 

Har du synpunkter på insändaren eller vill du tycka till om något annat? Använd vårt insändarformulär eller läs mer om hur man gör här.