Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Blunda inte för verkligheten

Sotenäs kommuns faktiska kostnader för hemtjänst i egen regi är högre än det vi betalar det privata bolaget.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till insändare 2019-08-07 från Socialdemokraterna med flera angående hemtjänsten.

LÄS MER: Bättre planering ger mer personal i hemtjänsten under sommaren

LÄS MER: Hemtjänsten i Väjern är inte valfri för de boende

I Socialdemokraternas debattinlägg finns några felaktiga påståenden som förvanskar bilden av verkligheten:

Omsorgsförvaltningen i Sotenäs har alltid varit positiva till och uppmuntrat alla medarbetare som själva önskar förlägga sin semester till annan tid på året än sommarmånaderna, då detta underlättar bemanningsplaneringen under den mest hektiska tiden på året.

Personalpolitiken i Sotenäs kommun är inte sämre än den i andra kommuner. Bristen på vårdpersonal är stor i hela landet, både i kommuner och regioner/landsting. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan länge förutsett att denna situation skulle uppstå när andelen äldre i befolkningen ökar. På sjukhusen stänger man vårdavdelningar när personalen inte räcker till, men kommunen kan inte dra ner på omsorgsverksamheten på samma sätt. De som arbetar inom omsorgen gör en stor insats för att hålla igång verksamheten även under semesterperioden.

Ersättningen till de privata utförarna av hemtjänst är baserad på kommunens budgeterade självkostnad för hemtjänst i egen regi. Kommunens hemtjänst har dock hittills inte klarat att lösa uppgiften inom sin budgetram utan visat stora underskott varje år. Detta innebär att den faktiska kostnaden för hemtjänst i egen regi ligger över den kostnadsnivå som de privata utförarna har. Om vi dessutom hade försökt att utföra de 2 500 timmar som vi köpt från privat utförare under sommaren i egen regi istället med dyra sommaravtal för brutna semestrar och övertidsarbete, skulle vår kostnad ligga högt över de privata utförarna. Dessutom hade vi fått stora störningar senare under året, när den uppskjutna semestern skall tas ut.

Beträffande valfriheten har Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet vid varje möjligt tillfälle argumenterat för att den skall avskaffas och ersättas med kommunalt monopol. När de nu argumenterar till stöd för valfrihet i debatten, ser vi fram emot en formell framställan om detta i de berörda politiska nämnderna.

Med denna replik avslutar vi debatten i denna fråga.

Nils Olof Bengtson (M)

Britt Lindgren (C)

Mikael Sternemar (L)