Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Brist på kompetent personal största utmaningen för psykiatrin

Vi måste satsa på regionens egna vård och personal och ge psykiatrin och sjukvården förutsättningar att de ska klara sina uppdrag.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Psykiatrins uppdrag i Västra Götalandsregionen och Fyrbodal saknar inte utmaningar! Bristen på kompetent personal är nog den största. När tillgängligheten försämras när man är som svagast får det stora konsekvenser för den enskilda människan.

Regionens borgerliga styre berömmer gärna sig själva för satsningar de har gjort på psykiatrin. Samtidigt kommer rapporter om att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin i regionen är långt över rikssnittet, det larmas om läkarbrist inom psykiatrin i Fyrbodal och i siffor från SCB går det inte att utläsa att psykiatrin fått ökade resurser eller producerat mer vård.

Dessutom är många av de satsningar man lyfter fram finansierade med statsbidrag, som S-regeringen beslutat om. År 2019 finns inom psykiatrin 171 miljoner kronor i statsbidrag till viktiga satsningar. Men riktade statsbidrag fråntar inte ansvar för basen i psykiatrin.

Socialdemokraterna har tagit initiativ till att psykiatriambulanser ska införas i hela regionen, då de har goda resultat när livet svajar och man behöver akut omhändertagande. De minskar också behovet av inläggning. Vidare vill vi se utökat arbete med självvald inläggning i psykiatrin - en möjlighet som ökar tryggheten. Vi har också tagit initiativ till att patienter med samsjuklighet – komplexa psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik – ska hittas och ges förbättrat stöd genom samordning med kommunerna, för att människor inte ska falla mellan stolarna. Vi har dessutom gång på gång, utan att få gehör, tryckt på nödvändigheten av att involvera skolhälsovården och öka ansvaret hos primärvården för att kunna få tidiga insatser för barn och unga. Och det ska gälla alla vårdcentraler i hela regionen, såväl privata som offentligt ägda.

Psykiatrin i Västra Götalandsregionen behöver långsiktighet, en plan för kompetensförsörjning och en verklighetsanpassad basfinansiering. Att ha en särskild psykiatriberedning som delar ut riktade medel räcker inte när de ekonomiska grundförutsättningarna saknas och en strategi för hela regionens psykiatri inte är på plats. Vi socialdemokraterna har i budget efter budget gett vården full kompensation för kända pris- och löneökningar, vilket inte den politiska majoriteten gjort. Vi måste satsa på regionens egna vård och personal och ge psykiatrin och sjukvården förutsättningar att de ska klara sina uppdrag.

Annica Erlandsson (S)

Andre vice ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Michael Melby (S)

Vice ordförande regiongemensam hälso- och sjukvård

Carina Åström (S)

Vice ordförande NU-sjukvårdsstyrelsen

Janette Olsson (S)

Regionråd i opposition, vice ordförande i personalutskottet