Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

"Vården och omsorgen fungerar mycket bra men det är sjukvården som brister, för kompetensen finns inte tillgänglig." Bild: Isabell Höjman/TT

Bristerna visar att vi behöver anställa kommunala läkare

I spåren av covid-19 och efter den svidande kritiken från Ivo om bristerna i vården på Sveriges äldreboende, har det framkommit att den medicinska kompetensen i kommunerna är undermålig och måste stärkas betydligt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kritiken från Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) är framför allt att äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

De sjuka äldre har fått sämre vård än man har rätt till enligt lag. Endast sex procent av de äldre på boendena har fått träffa läkare. De sjuka äldre har bedömts palliativa utan medicinsk bedömning gjorts vilket medfört att man satts på palliativ vård inför livets slut i stället för att få tillgång till behandling med bland annat syrgas. Anhöriga har inte gjorts delaktiga. Dokumentation om sjukdomen och sjukdomsförloppet har varit bristfällig eller saknats.

Bristen av medicinsk kompetens inom äldreomsorgen är en konsekvens av ädelreformen som genomfördes 1992. Ädelreformen innebar att kommunerna tog över vård och omsorg av äldre medan ansvaret för läkarinsatser låg kvar hos landstinget. Under de snart 30 år ädelreformen funnits har den medicinska utvecklingen gjort stora framsteg. Patienter, även äldre, överlever svåra sjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkter, cancer med mera och allt fler äldre är i dag multisjuka. Vården har successivt förflyttats från sjukhus till kommunerna där vårdtyngden har ökat.

På våra äldreboenden bor i dag våra mest sjuka, sköra äldre. De klarar inte längre att bo kvar i sin lägenhet eller sitt hus, inte ens med hjälp av hemtjänst. De är i behov av vård, omsorg och sjukvård dygnet runt. Vården och omsorgen fungerar mycket bra men det är sjukvården som brister, för kompetensen finns inte tillgänglig.

Att sjukvården inte fungerar för våra mest sjuka äldre är något som vi i Uddevallapartiet framfört de senaste åren.

Vårdkompetensen måste stärkas upp. Våra äldre måste få den vård de har lagstadgad rätt till.

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun, precis som Växjö kommun gjort, ansöker hos regeringen om att starta upp ett pilotprojekt med att anställa kommunala läkare.

För att de äldre ska få den vård de har rätt till måste även kommunen ha den medicinska kompetensen som erfordras. Därför måste kommunerna få rätt att anställa medicinskt ansvariga läkare.

Ann-Charlott Gustafsson (UP)

2:e vice ordförande socialnämnden

Merja Henning (UP)

ledamot socialnämnden