Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Kostsamma nybyggnationer och satsningar som Regionens hus i Göteborg, den nya neonatalavdelningen på Näl och det planerade projektet Sahlgrenska Life, går ut över vården och minskar utsikterna för att det någonsin kommer att bli ett
Kostsamma nybyggnationer och satsningar som Regionens hus i Göteborg, den nya neonatalavdelningen på Näl och det planerade projektet Sahlgrenska Life, går ut över vården och minskar utsikterna för att det någonsin kommer att bli ett "operationshus" i Uddevalla, menar Lennart Svensson. Bild: Anders Ylander

Byggnation verkar gå före vård i regionen

Det byggs mycket i Västra Götalandsregionen och inte minst i Göteborgsområdet. Regionens hus i Göteborg med 1 600 administratörer och den nya förlossningsavdelningen på Östra Sjukhuset utgör ett par exempel.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det nya Regionens hus i Skövde med 400 administratörer är ytterligare ett exempel.

I Göteborgs-Posten den 21 oktober fanns en artikel om ett nytt miljardprojekt, benämnt Sahlgrenska Life. Detta projekt är värt att skärskådas. Många personer som är närstående projektet frågar sig om det finns ett behov av det överhuvudtaget och vilken nytta den omfattande nybyggnationen har.

En av dem är den kände läkaren och professorn vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Agnes Wold. Hon är känd inte minst för sina åsikter gällande den nu aktuella covid-19-pandemin. Tillsammans med ledningsgruppen i Sahlgrenska akademin ifrågasätter hon projektet.

Ledningen skriver bland annat i sin utredning: "att det inte finns någon lokalbrist, utan tvärtom möjligheter att expandera såväl forskning som utbildning i befintliga lokaler på Medicinareberget". Nog borde behovet av nya lokaler varit en förutsättning för en stor kostnadskrävande utredning.

Västfastigheter har ansvaret för byggnationen i Västra Götalandsregionen och hänvisar ofta till att deras verksamhet penningmässigt är skild från själva vården. Må så vara, men hyreskostnaderna måste ändå räknas in som en vårdkostnad.

Ett nytt fall ger anledning att relatera byggverksamheten till vården. I Bohusläningen den 20 oktober presenterades den nya neonatalavdelningen på Näl. Neddragningar om drygt 25 miljoner kronor måste till största delen tas genom en minskning av den vårdande personalen.

Detta fick till följd att chefen för barn- och ungdomsmedicin inom NU-sjukvården, Ulrika Mattsson, lämnar i protest. Orsaken är att hon inte under rådande förhållanden kan ta ansvar för patientsäkerheten.

Den 23 oktober slöt alla 37 barnläkarna inom NU-sjukvården upp bakom Mattsson och uttryckte farhågor för en sämre barnsjukvård och patientsäkerhet och därför krävde ledningen på besked. Vi får se vad detta utmynnar i.

Byggs det nytt i bästa välmening står vården sig slätt om inte den mjuka delen, vårdpersonalen, kärnan i all verksamhet, kan dimensioneras och bekostas efter behov. Det finns anledning att fråga vem som bär det övergripande ansvaret när det gäller samordning mellan byggnation och vårdens finansiering?

Det ovan beskrivna kostsamma projektet Sahlgrenska Life planerades parallellt med det för 778 miljoner upphandlade "operationshuset" på Uddevalla sjukhus. Detta projekt uppgavs som mycket viktigt för regionen och NU-sjukvården i synnerhet.

I april 2019 skjuts projektet på framtiden i brist på pengar. Tystnad råder. Ju längre tiden går, och ju mer regionen investerar på Näl och på andra ställen i regionen, desto mer minskar utsikterna för att "operationshuset" någonsin kommer att förverkligas. Uddevallas styrande politikerkonstellationer verkar vara ointresserade av Uddevalla sjukhus framtid.

Västra Götalandsregionen är en koloss på lerfötter. Vet den vänstra handen egentligen vad den högra gör?

Lennart Svensson