Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Bypolitik är bra för Munkedals kommun

"Bypolitik är en kraft, som ska tillvaratas"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Uttrycket ”politiskt mod” har genom åren använts för att övertyga politiker att fatta beslut som går emot folkopinionen, oftast när det gäller nedläggning av skolor, boende för äldre och försämrad offentlig service på landsbygden. Inte sällan har man kopplat detta till begreppet ”bypolitik” för att ytterligare förstärka bilden av att politiker, som motsätter sig beslut, som försämrar villkoren och på sikt utarmar landsbygden, är svaga.

Det är dags att vända på detta synsätt. Politiskt mod är att våga stå upp för samtliga kommuninvånares rättmätiga krav på kommunal verksamhet och service.

Bypolitik är en kraft, som ska tillvaratas och betraktas som ett yttersta bevis för att demokratin tillämpas i hela kommunen. När man i kommunen ställs inför beslut om äldreomsorg, förskola och skola skall man i första hand fråga sig hur lösningarna bäst gagnar kommuninvånarna i de olika kommundelarna.

Det politiska modet består i att sätta behoven först. Ekonomin är ett medel, som ska möjliggöra genomförande av fattade beslut. I Munkedals kommun ska vi under 2017 ta ställning till såväl placering av boende för äldre som skolverksamhet. För min del är det en självklarhet, att vi även i framtiden har boende för äldre och grundskola i såväl Svarteborg som i Sörbygden. Det som händer i Sverige i dag, att landsbygdens rättmätiga behov av offentlig verksamhet och service ej tillgodoses, ska inte avspeglas i Munkedals kommun.

Rolf Berg (S)

Hedekas