S och C vill skynda på bygget av en ny förskola i Dingle.
S och C vill skynda på bygget av en ny förskola i Dingle. Bild: Janerik Henriksson/TT

Personalen och barnen i Dingle är värda en ny förskola

Vi kan medge att underhållet av fastigheter länge var lågt. Därför höjde vi det till runt 100 kronor per kvadratmeter. Vi sjösatte även renoveringen av skolorna i kommunen för att möta större barngrupper och förändrad pedagogik samt säkerställa skolor i varje kommundel. Det är roligt att se hur arbetet fortskrider.

ANNONS

Replik till Matheus Enholm (SD)

LÄS MER:Utredningen försenar inte en ny förskola

Men en utbyggnad av Dingle förskola handlar inte om lågt underhåll. Det handlar om fler barn i förskolan. Dingle förskola byggdes med två avdelningar. En tredje avdelning kom till utan större svårigheter, men när behoven ökade blev lösningen att använda gamla brandstationen, och senare även en fristående modul.

En ny förskola har varit planerad länge och ritningar för fem avdelningar har tagits fram. Eftersom den nuvarande platsen inte bedömdes räcka till, och att lokalerna behöver utformas för en modern förskoleverksamhet gjordes en plan för bygge vid Centrumskolan. Inte heller där var utrymmet tillräckligt för att både skolbarn och förskolebarn skulle få tillräckligt med lekyta, och tanken gick i stället mot Tyft/Lågum där det skulle finnas samordningsvinster med ett nytt äldreboende.

ANNONS

Vi tycker att personal och förskolebarn i Dingle är värda en ny förskola med ändamålsenliga lokaler. Så slösa inte skattekronor på ytterligare en utredning, utan kom i gång och bygg en ny förskola i Dingle!

Caritha Jacobsson (S)

ledamot barn- och utbildningsnämnden

Lars-Göran Sunesson (C)

ledamot barn- och utbildningsnämnden

LÄS MER:Utreder ny plats för förskola i Dingle