Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Exempel på delningsekonomi. Thomas Rörby (t v) hjälper Johan Axelsson att laga bromsarna på en gammal fransk cykel av märket Peugeot som Johan köpt för 5 kr på loppis. På Cykelköket i Hagalund, i Solna, kan man mot en mindre medlemsavgift få tillgång till reservdelar och verktyg för att laga sin cykel. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Exempel på delningsekonomi. Thomas Rörby (t v) hjälper Johan Axelsson att laga bromsarna på en gammal fransk cykel av märket Peugeot som Johan köpt för 5 kr på loppis. På Cykelköket i Hagalund, i Solna, kan man mot en mindre medlemsavgift få tillgång till reservdelar och verktyg för att laga sin cykel. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Därför är det dags att dela mera med varandra

Delning innebär för många en ny vana, kommunen kan underlätta genom att göra delningen till förval och behandla det som norm.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att dela underutnyttjade resurser som transporter, ytor och saker är en viktig pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion. Genom att sätta mål och forma strategier för delning kan Västra Götalands kommuner bli en nyckelaktör i utvecklingen av delningsekonomin så att den verkligen ger de miljö- och samhällsvinster som det finns potential för.

Kommunerna spelar en viktig roll för att vi ska kunna nå FN:s globala mål om en hållbar konsumtion till 2030. Även om vi har minskat utsläppen i Sverige så har vi med vår konsumtion drastiskt ökat utsläppen i andra länder. Delning kan bidra till att göra konsumtionen mer hållbar. Att dela en bil kan till exempel ersätta 4–13 bilar, beroende på hur många som gör sig av med den egna bilen eller avstår från att köpa en egen bil.

En ny kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort visar dock att än så länge är delningsinitiativen i kommunerna få och små. Framförallt är det ekonomiska hinder, juridiska osäkerheter och bristen på enkelhet och anpassning av systemen som hindrar delningen från att skalas upp, visar undersökningen.

Som stöd för kommunerna har Avfall Sverige och IVL tagit fram en vägledning och lyft fram ett antal framgångsfaktorer för hur kommuner kan leda utvecklingen, samverka och tillgängliggöra olika initiativ.

1) Ta ledningen: Kommunerna sätter uttalade mål och strategier kring delning för att ge initiativen mandat att växa. Kommunerna ser över vilka ekonomiska, juridiska och administrativa system som kan anpassas för att underlätta för delning. I dag är befintliga system det största hindret för att delningen ska växa.

2) Agera tillsammans: Kommunerna underlättar samverkan kring delningsinitiativ. Inventera vad som redan görs i kommunen och fundera över hur det kan utvecklas. Sociala vinster, som nya mötesplatser, delaktighet och solidaritet uppstår ofta i samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället.

3) Gör delning tillgängligt: Kommunerna utvecklar och tillgängliggör digitala plattformar till fler aktörer. Delning innebär för många en ny vana, kommunen kan underlätta genom att göra delningen till förval och behandla det som norm.

Det gäller att ta vara på delningens möjligheter att skapa ett hållbart samhälle.

Åsa Hagelin

rådgivare för förebyggande och återanvändning, Avfall Sverige

Liv Fjellander

projektledare hållbar konsumtion, IVL Svenska Miljöinstitutet