Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Därför är det dags för ett nytt parti i Uddevalla

Sabina Hult (MED): Brandstation, badhuset och säkrandet av kajen visar på dålig planeringsförmåga.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 9 September går vi till val. Då vi är priviligerade med att leva i en demokrati ser jag det som en skyldighet att rösta. Många, med mig, har tappat förtroendet för de etablerade partierna, man söker istället efter något annat. Det kanske är dags för något nytt, något som Medborgerlig Samling.

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti, som förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet. Där fakta och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för politiska förslag, i stället för ideologiskt färgat tyckande. Vi anser alltså att utvecklingen av samhället ska baseras på evidens och pragmatism snarare än ideologiska utopier.

Vi står upp för demokrati och anser att yttrandefriheten är en grundförutsättning för demokratin. Vi anser även att den rådande dentitetspolitiken som ett flertal partier lutar sig mot kommer att få mycket skadliga följder. Det flyttar fokus från det som är viktigt och piskar upp polarisering och konflikter. Det leder till ett ojämlikt och icke-inkluderande samhälle. Medborgerlig Samling står för jämlikhet, lika rättigheter för all och meritokrati, inte särrättigheter för grupper.

Medborgerlig Samling anser att skydda dig och alla andra medborgare mot inre och yttre hot är statens absoluta kärnuppgift. Om folkets tilltro till statens förmåga att göra detta försvinner, kommer alternativa krafter som ska ge skydd bli allt vanligare. Medborgerlig Samlings fokuspunkter vad gäller säkerhet och trygghet:

• Återuppbygg ett starkt försvar (Försvarsanslagen bör stegvis höjas till att nå 2,5 procent av landets BNP.)

• En reformerad och stark poliskår (För att vi ska nå EU-genomsnittet, vilket får ses som ett minimikrav, behövs cirka 30 000 poliser i samtidig tjänst, vilket är cirka 50 procnt fler poliser jämfört med i dag.)

• Ett rättsväsende anpassat efter dagens behov (snabbare handläggning, till exempel jourdomstolar)

Medborgerlig Samling anser även att Sveriges sjukvårdssystem måste reformeras i grunden och det ska göras av professionerna, inte politikerna. Goda, stabila villkor för vårdentreprenörerna och mer makt att som patient välja vilken vårdgivare som ska få ditt förtroende höjer effektiviteten och kapar vårdköerna. Detta har Medborgerlig Samling fokus på vad gäller Vård och omsorg:

• Avveckla landstingen (Vi vill minimera den politiska styrningen och överlåta planering och organisering till de som är bäst beskaffade att göra det – sjukvårdspersonalen)

• Fler ska kunna starta vårdföretag (Det ger möjlighet att skapa långsiktiga läkar/patientrelationer där det förebyggande arbetet kommer i centrum)

• Ökad vårdkonsumentmakt (Du som patient ska kunna välja vem som ska få förtroendet att vårda dig)

Vad vill då Medborgerlig Samling för Uddevalla? Om vi skulle få ert förtroende i valet den 9 september skulle vi bland annat verka för:

• Utbyggnad av jourcentralen/er (för att avlasta akutmottagningen så att de som är verkligt akut sjuka får möjlighet till vård inom rimlig tid)

• Bygga ut järnvägen, snabbtåg till Göteborg (för att lättare kunna arbeta i Göteborg men bo kvar i Uddevalla)

• Vi vill se en långsiktighet vad gäller planering av olika grundläggande samhällsfunktioner, vilket vi i dagsläget kan se brustit under lång tid, så som brandstation, badhus och säkrandet av kajen.

Medborgerlig Samling är inte något enfrågeparti utan har utarbetade förslag inom de flesta områden. Gå in på Medborgerlig Samlings hemsida för att ta del av politik inom alla områden.

Sabina Hult

medlem i Medborgerlig Samling

kandidat till kommunfullmäktige Uddevalla