Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

STOCKHOLM 20190508
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under en EU-debatt med Liberalernas partiledare Jan Björklund i Alviks kulturhus på onsdagen.
Foto: Stina Stjernkvist / TT / kod 11610 Bild: Stina Stjernkvist/TT
STOCKHOLM 20190508 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under en EU-debatt med Liberalernas partiledare Jan Björklund i Alviks kulturhus på onsdagen. Foto: Stina Stjernkvist / TT / kod 11610 Bild: Stina Stjernkvist/TT

Därför är jag fortfarande EU-kritiker

Jimmie Åkesson (SD): EU ska fråntas beslutanderätten över våra nationella angelägenheter som exempelvis försvar

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För mig har EU-frågan alltid varit viktig. När jag för över 20 år sedan lämnade Moderat skolungdom för att istället gå med i Sverigedemokraterna var EU-frågan helt avgörande. Jag var starkt kritisk då och är, om möjligt, än mer kritiskt mot EU som det är uppbyggt i dag.

Steg för steg har federalisternas mål om mer av överstatlighet blivit verklighet. Det finns flera anledningar att vara skeptisk till denna utveckling. Dels står den i strid med min långsiktiga vision om ett Europa, byggt på samarbete och frihandel mellan självständiga nationalstater. Dels undergräver den själva portalparagrafen i Regeringsformen - att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Maktöverföringen pågår för fullt i det dolda. Drygt hälften av de ärenden som hanteras i någon av våra folkvalda lokala församlingar påverkas i någon grad av EU. Bryssel har med andra ord en direkt påverkan på vad som beslutas i just din kommun. Detta utan någon större insikt om vilka lokala förhållanden eller förutsättningar som råder hos just dig.

Parallellt med denna demokratiska dränering pågår en pengarullning av sällan skådat mått. Enbart Västra Götalands läns skattebetalare betalar cirka 4 miljarder per år i EU-avgift. Pengar - som i stället för att gå till en flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg, politisk symbolpolitik och misslyckade strukturfonder - kunde använts till att säkra upp barns trygghet och äldres välfärd i Västra Götaland.

Under mitt besök i Västra Götaland den här veckan är mitt budskap att tiden är inne för att sätta stopp för detta. Vi måste omedelbart börja arbeta för att rulla tillbaka lagstiftningsmandatet till vårt eget land och våra egna folkvalda. EU ska fråntas beslutanderätten över våra nationella angelägenheter som exempelvis försvar, socialpolitik, skatt, straffrätt och arbetsmarknad. Vi kommer dessutom kämpa för en stärkt vetorätt och en demokratiserad lagstiftningsprocess. Alla dessa delar är var för sig, och tillsammans, av central betydelse i arbetet med att stoppa den krypande maktöverföringen som pågår.

Vårt Europa är en plats där hårt arbetande människor slit och arbete respekteras. Ett Europa där varje skattekrona vårdas ansvarsfullt och där slöseri och korruption motarbetas. De vänsterliberala partierna bejakar dock tyvärr inte denna princip, utan försöker istället likställa EU med Sveriges enda hopp. Så är det naturligtvis inte. Genom starka, självständiga nationalstater ges vi i själva verket större förutsättningar till ett framtida konstruktivt samarbete länder emellan. Handel, terrorbekämpning via koordinerade underrättelsetjänstaktioner, polisiära insatser och en effektiv miljöpolitik är några exempel.

När Sverige tydliggör sin position inom dessa områden får vi inte vara naiva eller för snälla. Vi måste gå in i förhandlingarna med ett stort självförtroende – med förhållningsättet att värna och skydda svenska medborgares sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter. Ett första steg är att reformera EU inifrån.

En röst på Sverigedemokraterna är en röst på svenskt självbestämmande. Skall vi ha mer av Bryssel, eller mer av Sverige? Valet är ditt.

Jimmie Åkesson (SD)

Partiledare