Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
En upplevelse. Gammaldags jultorg.

Därför är upplevelserna i Uddevalla viktiga

Torsten Torstensson (C): Detta skapar också en stolthet för oss uddevallabor

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Uddevalla centrum är det offentliga vardagsrummet och en form av själen i staden såväl för uddevallaborna som för tillresande dagsbesökare och turister.

Därmed är upplevelserna i centrum, oavsett om det gäller handel, restaurangbesök, en fika, eller evenemang som Uddevallakalaset och Gammaldags Jultorg, utomordentligt viktiga faktorer i marknadsföringen av hela Uddevalla som en välkomnande destination. Detta skapar också en stolthet för oss uddevallabor vilket gör att vi talar väl om vår stad till vänner och bekanta, den berömda ”mun-till-mun-metoden”, vilken är en enkel men nog så viktig marknadsföringsmetod.

I Uddevalla har vi idag två marknadsföringsorganisationer, Destination Uddevalla och Uddevalla Turism AB, som ska ”sälja” Uddevalla. Båda dessa organisationer arbetar för att utveckla turismen i och till Uddevalla och är helt eller till större delen finansierade av kommunen. Därtill samverkar affärsidkarna i centrum sedan många år i organisationen Uddevalla Centrumutveckling, där också kommunens delfinansiering är av avgörande betydelse.

Det innebär kommunen är involverade i tre olika företag, även om Destination Uddevalla och Uddevalla Turism har ett väl inarbetat samarbete, som i grunden har likartade uppgifter nämligen att utveckla Uddevalla som destination och en utveckling av centrum. Tre organisationer med var sin styrelse, var sin administration/personal och var sin lokal.

Detta är naturligtvis inte helt effektivt vare sig för kommunen eller för näringslivet, där ett företag ska betala medlemsavgifter i många fall till tre organisationer. Därtill finns ju även på näringslivssidan Uddevalla Näringsliv som ytterligare en näringsorganisation. Vare sig kommunen eller näringslivet har råd att splittra administrativa och ekonomiska resurser.

Därför bör initiativ tas att slå samman de tre nämnda, Destination Uddevalla, Uddevalla Turism AB och Uddevalla Centrumutveckling till en organisation (dock får sannolikt de vita skärgårdsbåtarna finna annan huvudman) med uppdrag att:

• Marknadsföra Uddevalla till besökare och turister.

• Marknadsföra Uddevalla för egna invånarna.

• Arrangera evenemang typ Uddevalla-kalaset, Nattsudd, Gammeldags Jultorg med mera.

• Utveckla rese- och besöksanledningar.

• Sköta turistbyråverksamhet.

• Handha digital marknadsföring typ sajten www.uddevalla.com

• Sälja in träningsläger, tävlingar och andra föreningsevenemang.

Härigenom skapas en effektiv organisation som möjliggör satsning på utveckling av turism som helhet, inklusive centrum, och på så sätt skapa nya och kreativa besöks- och reseanledningar. Dessutom synkroniseras lednings- och styrningsfunktioner samtidigt som man tar tillvara den befintliga kompetensen och erfarenhet på ett djupare och bredare sätt. Dessutom öppnar man även upp för näringslivet att se över sina samarbetsformer. Självklart måste föreslagen strukturförändring också förankras med näringslivets företrädare.

Centrum sett ur ett landsbygdsperspektiv!

Torsten Torstensson

Kandidat till Kommunfullmäktige (C)

Forshälla