Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Den ursprungliga järnvägsstationen vid Säve då Bohusbanan öppnades år 1905. Ett tag var det postkontor. Bild: Digitalt Museum

Därför behöver Bohusbanan en ny station vid Säve

I Trafikverkets plan från 2016 ingår att modernisera Lundbyleden och bygga järnvägsstation i Brunnsbo. Nu är det planerat att stänga av tågtrafiken mellan Kungälv och Göteborg i sex månader under 2021. Det finns dock en stor förändring från den ursprungliga planen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den planerade järnvägsstationen i Brunnsbo har Trafikverket strukit. Under de sex månader stoppet varar är inga direkta förbättringar på Bohusbanan planerade, stoppet beror enbart på arbeten vid Olskroken. Var finns visionen att förbättra Bohusbanan?

Trafikverket har byggt bussfiler på motorvägen från södra infarten till Kungälv till Göteborg och håller även på att bygga bussfiler på bron över Nordre älv, detta innebär att busstrafiken kommer att få en mer tillförlitlig tidtabell.

Att bygga kollektivtrafik på bussar cementerar fast kollektivtrafiken att använda fossila bränslen och bidrar till ökad bränslekonsumtion och koldioxidutsläpp.

Västsveriges största arbetsplatser ligger på Hisingen: Volvo Lastvagnar och Volvo Cars. Detta borde Trafikverket och Göteborgs stad ha med sig i planeringen av Bohusbanans modernisering. I stället för att stryka tågstationen i Brunnsbo borde Trafikverket i stället satsa på att modernisera järnvägen mellan Ytterby och Göteborg.

En vision:

Dubbla järnvägsspår mellan Ytterby och Göteborg, nya järnvägsstationer i Brunnsbo och i Säve.

Visionen bidrar till att underlätta för alla människor som inte bor i direkt anslutning till arbetsplatserna Volvo Lastvagnar och Volvo Cars på Hisingen att transportera sig mer effektivt mellan bostaden och arbetsplatsen. När Västlänken är färdig kan boende söder om Göteborg till exempel stiga på tåget i Kungsbacka och resa direkt till Brunnsbo alternativt Säve och fortsätta resan med spårvagn eller buss till sina arbeten i Lundby, Tuve och Torslanda.

Mindre antal bilar minskar även belastningen på vägar, tunnlar och broar och minskar luftföroreningarna i Göteborg.

Enligt statistik från EU 2016 står personbilstrafiken för 60,7 procent av koldioxidutsläppen och tågtrafiken för 0,5 procent. En liter bensin bidrar till 2,3 kilo koldioxid.

Exempel på vad visionen kunde innebära för vår miljö i minskade koldioxidutsläpp:

• Anta att med dubbelspårig järnväg mellan Ytterby och Göteborg minskar antalet bilar med 1 000 per dag till och från Hisingen.

• Genomsnittlig körsträcka för varje bil: cirka 5 mil per dag

• Antal arbetsdagar: 220 dagar

• Genomsnittlig bränsleförbrukning: 0,5 liter per mil

Uppskattat koldioxidutsläpp per år:

1 000 x 5 x 220 x 0,5 x 2,3 = 1 265 000 kilo koldioxid per år (motsvarande 55 kubikmeter bensin).

Med ovanstående beräkning skulle alltså koldioxidutsläppen i Göteborg minska med 1 265 000 kilo koldioxid per år.

Beräkningen skall ses som ett exempel, den kan vara i underkant men också i överkant. Syftet är att visa om inte Bohusbanan moderniseras kommer vi inte att ha något alternativt till bilen.

2018 skänkte Trafikverket tre miljoner kronor till Malöga flygplats på grund av underskott i flygplatsens finanser. Om det är pengar som saknas till att modernisera Bohusbanan kanske Trafikverket kan vara med och betala!

Lars R Nilsson