Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Därför behöver Sotenäs fler fast anställda

Alliansen kan inte fortsätta i samma hjulspår

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det kan tyckas lätt att kritisera Alliansen i Sotenäs utifrån deras sätt att hantera kostnader och kvalitetsfrågor i verksamheterna.Inför kommande budgetår är ekonomin kärv eftersom kostnaderna inom skolan och omsorgerna är för höga i jämförelse med liknande kommuner och vilken kvalité vi får.

Vi Socialdemokrater gick till val på en förändrad skolorganisation där vi vill sätta kvalitén och elevernas möjlighet att lyckas i centrum, inte att ha kvar så många skolbyggnader som möjligt.

Ett sådant synsätt genererar ekonomiska besparingar och höjd kvalité.

Skolfrågan utreddes av tjänstemännen och skulle ut på en stor remiss där även allmänheten fick bidra. Innan ens remissrundan var klar gick Alliansen ut och proklamerade att allt skall vara som det är. Nu ser vi prislappen för de kommande åren och vi ser också att prognosen pekar på ett fortsatt tapp på elever.

Inom omsorgen har vi gång efter annan framfört att vi vill öka grundbemanningen, fler fast anställda. Vi vill öka andelen heltidstjänster och vi vill minska arbetsgruppernas storlek. Sjukskrivningstalen är höga, otrivseln likaså och personalomsättningen hög. Nu kommer förslag på att fortsätta minska antalet fast anställda i tron på att kostnader ska minska och trivsel och arbetsmiljön ska öka.

Vi Socialdemokrater vill ge skolans och omsorgens förvaltning tre budgetår på sig att förändra verksamheterna utifrån politikens tydliga ramar.

1. Skolan ska under de kommande tre åren förändra sin verksamhet med målet att effektivisera verksamheten så att budgetramen efter dessa år kan minska med 15 miljoner. Vi kommer trots detta ligga betydligt över likvärdiga kommuner i kostnad. De resurser skolan har ska kunna generera bra arbetsgrupper för personalen där de kan få stöd och utveckling i sin profession. De ska ge bra storlek på skolklasserna cirka 20 till 25 elever per klass. Det ska ge alla elever i Sotenäs en hög kvalité i undervisningen samt trygghet så att de står väl rustade för fortsatta studier.

2. Inom omsorgen ska under de kommande tre åren andelen fast anställda öka till cirka 80 procent. Av de anställda som vill ha en heltidstjänst skall samtliga ha erbjudits detta. Arbetsgrupperna ska ha en tydlig ledning och det ska vara mellan 20 - 30 personer/grupp. Sjukskrivningstalen ska vara nere på högst 5 procent. I enkäter till personalen inom omsorgen ska det tydligt framgå att arbetsmiljön upplevs som god och att de anställda känner att de kan utvecklas i jobbet.

Vi Socialdemokrater tror att ger vi förvaltningarna tydliga signaler och rätt arbetsverktyg i form av att forma verksamheten utifrån professionens kunskap så löser de ovanstående.

Avstämning skall ske halvårsvis där redovisning sker utifrån måluppfyllelse.

Elevantalet för Sotenäs beräknas fortsätta minska de kommande tio åren liksom de gjort de senaste decenniet. Antalet över 80 år i omsorgsverksamheten i Sotenäs beräknas öka kraftigt de kommande 10 åren.

Besparingar som vi ser framför oss är inom skolans område sker genom en effektivare och bättre organiserad skolverksamhet. Inom omsorgen genom minskade sjukskrivningstal, mindre personalomsättning och bättre styrning.

Kostnadsökningar kommer att ske initialt genom en ökad grundbemanning samt en förstärkt ledning. Möjligheten till fler heltidstjänster inom omsorg och skola kan ge ökade kostnader initialt.

Så vill vi Socialdemokrater få till en god ekonomi i Sotenäs. Även Alliansen måste inse att det inte går att tuffa på i samma hjulspår då har vi snart inte råd till varken en god omsorg eller en skola för alla i Sotenäs.

Therése Mancini

Jan-Olof Larsson

Socialdemokraterna i Sotenäs