Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Claes Nordevik Bild: Ingvar Spetsmark
Claes Nordevik Bild: Ingvar Spetsmark

Därför behövs en ny bro till Orust

Claes Nordevik: Utbyggnaden av en ny fast förbindelse blir mycket lönsam

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När kommer bron mellan Orust, nordost om Svanesund, Djurnäs – Torskudden, fastlandet att byggas? Den har varit ett diskussionsämne sedan 1939 med flera motioner av riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, det har även tagits beslut om att den skulle projekterats i slutet av 1950-talet.

I samband med den tragiska trafikolycka som inträffade i tunneln till Tjörn på väg 160 den 16 januari, blev det totalstopp i trafiken. All trafik som inte kom fram på väg 160 valde att ta vägen över Orust och Svanesundsfärjan. Oturligt nog så är där just nu en ersättningsfärja till den ordinarie 90-bilsfärjan med en mycket mindre färja på grund av ombyggnad av färjeläget på Kolhättan. det blev en kö till färjan på 4 kilometer. och flera timmars väntetid.

Orustborna väntar och väntar på att Trafikverket skall ta ett beslut på att nya Orustbron skall byggas.

STO -kommunerna och regionen upphandlade en konsult som genomförde en trafik- och samhällsekonomisk analys för en ny länk mellan Orust och fastlandet/E6. Denna analys var färdig 14 maj 2018.

Sammanfattande bedömning av analysen:

Resultatet av analysen är att utbyggnaden av en ny fast förbindelse mellan Orust och fastlandet/E6 är mycket lönsam.

En nettonuvärdeskvot på 5,8 för alternativet med anslutning till väg 734 (Ängås - Varekil) i korsningen väg 734/770 (2040 UA1) och en nettonuvärdeskvot på 5,4 för alternativet med vägsträckning enligt reservat i översiktsplan (2040 UA2) innebär att det samhällsekonomiska värdet av att bygga förbindelsen är 5-6 gånger större än kostnaderna för att göra det. Även de icke kvantifierbara effekterna bedöms sammantaget ha en klart positiv effekt.

Om man gör en liten överblick på vägsystemet inom STO, Stenungsund – Tjörn - Orust, så uppfyller inte väg 160 från Stora Höga och fram till Almö-rondellen dagens vägstandard till det stora dygnstrafikflöde som Tjörnbroarna har.

Men att åtgärda de brister och den underdimensionerade vägstandarden från Stora Höga till Skåpesundsbron över Tjörnbroarna och väg 160 till dagens mått av vägstandard skulle innebära.

Ny tillfartsväg Stora Höga – Stenungsönsbron, tre nya Tjörnbroar och ny väg Almö krysset – Skåpesundsbron. Kostnaderna för en sådan infrastruktursatsning skulle troligen hamna på cirka 10-15 miljarder och det kapitalet finns troligen inte under 25-30 år.

Skall STO kunna få ett hyfsat vägnät för att klara trafikflödet fram tills man har erforderligt kapital för att göra en stor satsning på väg 160 och nya Tjörnbroar, då måste Trafikverket tänka i nya planer. Utgå ifrån den genomförda samhällsekonomiska analysen för nya Orustbron samt att Trafikverket ansöker om dispens från regeringen/trafikutskottet att Trafikverket får möjligheten att genomföra bygget av en ny Orustbro med tillhörande tillfartsvägar. Det finansieras med ett lån från Riksgäldskontoret (det finns ett öronmärkt lån för att bygga broar som ersätter Trafikverkets färjor).

LÄS MER: Lönsamt med bro till Svanesund

Med dagens regelverk för ett sådant lån är att man endast får använda kapitalet till brobyggen, man får inte räkna in tillfartsvägarna.

I ansökan om dispens skall den även innehålla att man får finansiera tillfartsvägar. Man skall även ansöka om att få en ändring på lånetiden som idag är 20 år, men man bör få en avskrivningstid på 60 år, lika många år som man avskriver en broinvestering med.

Denna infrastrukturinvestering blir unik för Sverige. Man gör en stor infrastrukturinvestering som betalar sig själv. Med driftskostnaderna för färjan. Gör man ingen ny Orustbro så får färjan gå i 100 år till, den kostar idag cirka 24 miljoner om året.

Med ett sådant lån och med en sådan dispens så kan vi ha en ny Orustbro färdig inom 10 år, under förutsättning att Vägverket hoppar över den ÅVS, åtgärdsvalstudie, som skall göras enligt Trafikverkets handlingsplan, i det läget så sparar man en miljon. Det finns endast två alternativ:

1. Bygg Orustbron inklusive tillfartsvägar till en kostnad av en miljard.

2. Bygg tre nya Tjörnbroar med tillfartsvägar till en kostnad av cirka 15-20 miljarder.

Om trafikverket skull välja mitt alternativ till ny Orustbro, då vill jag föreslå att Trafikverket gör en upphandling med en totalentreprenad av projektering och byggnation. Med ett lån från Riksgälden och en dispens från regering så behöver man inte arbeta in brobygget med tillfartsvägar i infrastrukturplanen.

Claes Nordevik

Broförespråkare

Vy över Svanesund från öster. Till höger i bild syns Djurnäs och Torskudden, där det är som smalast mellan fastlandet och Orust. Bild: Google Earth
Vy över Svanesund från öster. Till höger i bild syns Djurnäs och Torskudden, där det är som smalast mellan fastlandet och Orust. Bild: Google Earth