Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Hasse Kvillebo och Annie Kvillebo
Hasse Kvillebo och Annie Kvillebo

Därför behövs en ny rondell i Kville

Kvillepartiet: Kommunen och Trafikverket är inte lyhörda för de mindre orternas önskemål.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Numer finns inom Tanums kommun KvillePartiet. Vi inom Kville Partiet fokuserar i första hand på de mindre orterna och deras möjligheter att hävda sina rättigheter som en del av Tanums kommun. Det har framkommit sedan lång tid tillbaka att man från de mindre orterna har sökt förmå styrande i Tanums kommun att ta till sig och arbeta med framförda önskemål och förslag om olika förhållanden som borde förändras.

LÄS MER: Kvillepartiet i Tanum - Ett tecken i tiden

Svaren har i många fall dragit ut på tiden och i allra flesta fallen har svaren blivit utan önskat resultat. Nu menar inte vi inom KvillePartiet att vi ska förändra allt som önskas från olika håll. Men vad vi lovar är att möjliggöra förutsättningar och föra fram de åsikter som innevånare i Tanums kommun har framfört till oss.

LÄS MER: Nytt parti har bildats i Tanums kommun

Sedan det blev känt att KvillePartiet skulle medverka i årets val till kommunfullmäktige i Tanum, har det inkommit ett antal som hörts av sig både genom telefon och personliga samtal. Samstämmiga röster ger beskedet att man prövat de kommunikationer som finns med berörda inom kommunen, utan att kommunen återkommit eller tagit ärendet för vidare diskussion till förändring.

Olika exempel på kontakter:

• är att boende i Fjällbacka, inte förstår varför lägenheter i Fjällbacka är ”låsta” och står tomma för eventuella inkommande till kommunen, när det finns befintliga innevånare som är i behov av lägenhet, men får till svar att lägenheter inte finns att tillgå.

• är att boende i Fjällbacka efter flera kontakter med kommunen för att förhindra borttagande av områden vid Fjällbacka servicehus, har mötts med oförstående. Man är rädd att det kan komma att bebyggas för de som har ekonomiska möjligheter att hyra och dessutom förhindra område som idag kan nyttjas av befintliga äldre hyresgäster.

• är att man från villiga till etablering av verksamheter i avsett område i Hamburgsund, vidtagit kontakter under mycket lång tid med ansvariga inom kommunen, men alltid fått svar att kommunen ska återkomma, men inget händer.

• är att många från Kville hört av sig och så gärna vill att övergångsstället vid Kville kyrka återkommer till sin forna plats. Senaste var en kvinna som kände sig hotad till livet av en personbil som höll en avsevärt högre hastighet än lovligt. Händelsen är polisanmäld.

Att man undanröjer den trånga passage som gjordes mellan Kville kyrka och gamla skolan. Sedan denna negativa förändring skedde, har otaliga farliga trafiksituationer varit återkommande.

LÄS MER: Debattglada politiker i Tanum

Att det skulle vara oerhört nödvändigt med rondell i korsning Hamburgsund – väg 911 – Kvillevägen.

• är att man från Långsjö vid flera tillfällen påpekat vid kontakter med ansvariga i kommunen om hastighetsproblem på väg 163 genom Långsjö, utan gensvar.

• är att man från Rabbalshede försökt påvisa hur farligt det är vid norra järnvägsövergången inom samhället, utan återkommande från kommunen.

• är att ges möjligheter på kommunal mark på de mindre orterna bygga bostäder både i kommunal regi och privat i betydligt större omfattning än vad som sker

• är att Närtrafiken bör ses över och ge även mindre orter möjligheten till hållplatser

När det gäller ärenden som berör trafiken, har många kontakter skett med både Trafikverket och Tanums kommun. Kommunen har vid dessa kontakter inte varit så positiva till förändring, man har hänvisat till Trafikverket och förklarat att man inte har med dessa ärenden att göra.

Trafikverket tycker det kostar för mycket pengar, för att göra rondell. När det gäller övergångsstället och smala passagen, har man hänvisat till kyrkan. Kyrkorådet tyckte som Trafikverket.

Vår uppfattning är att Tanums kommun har alla möjligheter att tycka till gentemot Trafikverket och framföra de boendes synpunkter. Men kommunen tycker tydligen det är onödigt.

Olika förslag som vi inom KvillePartiet framför i vårt valprogram har till viss del rönt nyfikenhet från stora etablerade partier. Vårt valprogram som vi gav besökare på avhållen marknad i Rabbalshede 18 augusti möjlighet att få information om. Bland annat en kvinna försedd med påsar och reklamknappar från centern var vid vårt marknadsstånd och frågade efter valprogram. När hon väl fått ta del av detsamma och läst en stund, frågade hon varför vi inte kontaktat redan etablerade partier och framfört de olika saker som vi bland annat har i vårt valprogram. Som information till denna kvinna och övriga, kan vi ge information att såväl skrivelser som annan kontakt har skett vid ett stort antal tillfällen, redan år 2014 om olika ärenden. Men utan återkommande eller utan att kommunen tyckt sig kunna göra något.

Vi inom KvillePartiet tycker det ändå är mycket positivt att dessa stora väletablerade partier bryr sig om oss och undrar vad vi har tänkt. Kanske man är lite konfunderade vad som kan ske, eller så är man bara rent nyfikna. Det känns inspirerande och förväntansfullt. Den 9 september har befolkningen i Tanums kommun rätten och möjligheten att ge KvillePartiet tillräckligt många röster för att bli invalda i kommunfullmäktige och på så sätt ge KvillePartiet mer närgångna möjligheter att närvara vid kommunfullmäktiges möten och framföra åsikter från många av kommunens innevånare. Och dessutom kunna vara mer involverad i den återkommande verksamheten i politikens värld inom Tanums kommun.

Klart att Kville Partiet inte har de ekonomiska resurserna som de stora etablerade partierna har, när det gäller att synas genom reklam och annan information innan valet, men förhoppningsvis förstår en stor del av befolkningen vad som kan ske om vi ges möjligheten.

Skulle tillräckligt röstantal utebli för att vi skulle bli invalda, har vi inom KvillePartiet i vart fall prövat möjligheten att påverka för kanske bättre och mer rättvisare förhållanden för mindre orter inom Tanums kommun.

KvillePartiet

Hasse Kvillebo