Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
ARBOGA 020416-Kumlaanstalten i Kumla. Sveriges hårdast bevakade fängelse och den anstalt med de tyngst kriminella i Sverige. Foto: Fredrik Persson Kod: 1081 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN Bild: FREDRIK PERSSON

Därför behövs längre fängelsestraff

Konsekvenserna för att begå brott måste trappas upp för att på något sätt försöka få brottsligheten att minska.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det senaste decenniet har antalet brott i Sverige ökat med 10 procent. Faktumet att det begås fler och fler brott i dagens samhälle och att den siffran är högre än den någonsin varit rimmar inte riktigt med sättet vi går tillväga för att hantera alla de kriminella handlingarna som begås. Samt att konsekvenserna för att begå brott i dagens Sverige är på tok för små! Enligt mig borde det inte vara några tveksamheter gällande frågan ifall Sverige behöver längre fängelsestraff, det är ett måste!

För det första så tror jag starkt på iden om att längre fängelsestraff hade medfört en större rädsla kring att hamna i fängelse. I sin tur hade det kunnat leda till minskad brottslighet eftersom desto längre straff man får, desto mer förstörs ens liv utanför lås och bom och det blir ännu svårare att komma in i samhället efter att man avtjänat sitt straff. Därför tror jag att längre fängelsestraff hade ökat både medvetandet i samhället kring konsekvenser av brott samt leda till en nedtrappning av alla brott som begås.

För det andra så tror jag på teorin kring att desto fler brott en individ radar upp på sitt brottsregister desto hårdare straff skall personen i fråga få avtjäna. Så ifall en person begår exakt samma brott upprepade gånger så skall straffet öka varje gång brottet begås ytterligare gång. Denna åtgärd bör kunna påverka så att brott inte upprepas av enskilda personer.

Såklart är frågan angående längre fängelsestraff eller ej en het diskussion där myntet som vanligt har två sidor. De flesta som står fast vid att Sveriges nuvarande fängelsestraff är rimliga har rent generellt enbart personliga åsikter som styrker tanken angående varför vi inte behöver längre fängelsestraff. Men det finns även många icke trovärdiga rykten som förs vidare och påverkar mångas åsikter. Ett rykte som många tar för givet att det är trovärdigt är att det skall ha gjorts forskning som visar att längre fängelsestraff inte ger effekt på brottsligheten. Antalet individer som faktiskt vet ifall detta stämmer eller ej är inte särskilt högt. Är det bara ett påhitt? Finns det trovärdiga källor? Vem har gjort forskningen? Detta är frågor som inte många kan svara på och därför skulle ryktet eventuellt lika gärna kunna vara falskt. Å andra sidan så berättar Simon Westberg som är Fil. Kand. i Statsvetenskap om tre olika studier som ägde rum i Italien under 2009-2012 angående huruvida avskräcknings effekter med längre fängelsestraff leder till färre brott som begås. Detta kunde man ta reda på genom att se brottslingars brottsstatistik efter att hårdare straff införts för samtliga brott som begicks skriver Westberg i Svensk Tidskrift (visst leder hårdare straff till färre brott). Avskräckningsmetoden man införde i detta fall resulterade i att brottsligheten minskade marginellt.

Sist men inte minst så tycker jag att Sveriges korta fängelsestraff bidrar till en ond cirkel inom kriminaliteten. Med detta menar jag att folk som begår brott av den grövre skalan som leder till fängelse inte får tillräckligt stora konsekvenser. I det långa loppet blir detta en ond cirkel i form av när de brotts skyldiga har avklarat sina fängelsestraff så har deras straff inte varit tillräckligt hårda för att de ska ha ändrat deras värderingar angående brott. Detta leder till att när de släpps ut i samhället igen så är de flesta fortfarande benägna att begå nya brott. Och hela syftet med att sitta i fängelse är att man ska kunna rehabiliteras och förhoppningsvis komma ut ur fängelset med nya värderingar. Det måste det ske en förändring inom kort!

Men om man ska tala klartext så anser jag att Sveriges bestraffningssystem i nuläget är för snällt. Konsekvenserna för att begå brott måste trappas upp för att på något sätt försöka få brottsligheten att minska. Jag tycker det är vår rättighet som invånare i Sverige att få känna oss trygga och därmed är det en skyldighet för de som bestämmer i Sverige inom det området att besvara våra rättigheter.

Inför längre fängelsestraff!

Blixten