Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Omstritt område. Här ska biogasanläggningen byggas, men först måste domstolen säga sitt.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Därför måste biogasanläggningen byggas

Det handlar om att säkra livsmedelsindustrins framtid i Sotenäs.

Vi vill skapa fler arbetstillfällen, få näringslivet att växa, få fler kommuninvånare och få våra ungdomar att stanna i kommunen. För att lyckas med det måste vi säkra framtiden för vår havsbaserade livsmedelsindustri och fortsätta utveckla Sotenäs Symbioscentrum.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

En överlevnadsfaktor för livsmedelsindustrin i Sotenäs kommun är möjligheten för företagen att utvecklas. Livsmedelsindustrin i Sotenäs producerar varje år stora mängder organiskt avfall som i dag transporteras till södra Sverige. Detta innebär en oerhört kostsam hantering och stor miljöpåverkan. Industrin behöver också kunna rena allt sitt processvatten på ett effektivt och miljövänligt vis.

Dagens reningsverkskapacitet räcker inte till för att livsmedelsindustrin ska kunna växa, i stället läggs ny produktion på annan ort.

För att kunna hantera allt processvatten och det organiska avfallet behöver vi satsa på ett nytt reningsverk och en biogasanläggning. I skrivande stund finns det företag som är i testfasen i Sotenäs kommun inom exempelvis landbaserade fisk- och algodlingar, men för att de ska kunna etablera sig är de beroende av ovanstående satsningar.

Omholmens reningsverk är maximalt belastat vilket innebär att det inte finns utrymme att ansluta varken mer industri eller fler boende. Industrin svarar i dag för cirka 40 procent av denna belastning. En utbyggnad skulle vara förenad med stora kostnader. Om livsmedelsindustrin ska kunna fortsätta att utvecklas i Sotenäs kommun måste därför reningskapaciteten byggas ut. En lösning är att livsmedelsindustrin bygger ett gemensamt reningsverk för Orkla, Marenor och Leröy.

Ett nytt myndighetsdirektiv, vilket innebär skärpta krav på rening och avfallshantering, kommer 2017. Livsmedelsindustrin kommer att ha fyra år på sig att uppfylla de nya kraven. Ett nytt, modernt reningsverk och en biogasanläggning är ett bra sätt att stärka kommunens konkurrenskraft och klara kommande reningskrav.

Företaget Rena Hav planerar en biogasanläggning och ett processreningsverk. Miljötillståndet är godkänt av mark -och miljödomstolen. Detaljplaneprocessen är dock överklagad och kan bli föremål för prövning i mark- och miljööverdomstolen.

För att kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas, skapa nya arbetstillfällen samt behålla de arbetstillfällen som finns i kommunen är godkännandet av en framtida biogasanläggning synnerligen viktig för Sotenäs kommun. Vi hoppas och ser fram emot en positiv utveckling av Sotenäs marina livsmedelsindustrier.

 

Mats Abrahamsson (M)

kommunalråd, Sotenäs kommun

Mikael Sternemar (L)

förste vice ordförande kommunstyrelsen, Sotenäs kommun

Britt Wall (S)

oppositionsråd

Olle Börjesson (C)

ledamot kommunstyrelsen

Ola Strand (KD)

ledamot kommunstyrelsen

Tina Ehn (MP)

ersättare kommunstyrelsen

Ewa Ryberg (V)

ledamot kommunstyrelsen