Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bohusläningen har skrivit flera artiklar om utökad arbetstid för nattpersonal i Sotenäs. Nu har en insändarskribent blivit förbannad och kräver ansvarig politikers avgång.
Bohusläningen har skrivit flera artiklar om utökad arbetstid för nattpersonal i Sotenäs. Nu har en insändarskribent blivit förbannad och kräver ansvarig politikers avgång.

Därför måste Omsorgsnämndens ordförande avgå

Ohållbar situation för nattpersonalen – det kommer att bli totalt kaos – klavertramp och dikeskörning – avgå!

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunen och Kommunalarbetareförbundet träffade ett avtal 2001-09-11 som reglerade Löneöversyn 2001 och 2002. I avtalet överenskoms om att Omsorgsförvaltningens nattpersonal får sänkt heltidsmått/höjd sysselsättningsgrad från 36,33 timmmar per veckan till 31,33 timmar, vilket motsvarar 13,76 procent från 2001-10-01.

LÄS MER: Personal rasar mot längre arbetstid för samma lön

Som motprestation så avstår personalen från löneökning åren 2001 och 2002. Kommunen vill nu säga upp avtalet. Chefen för omsorgsförvaltningen skickar ut information till berörd nattpersonal med följande innehåll:

• Medarbetare får betänketid för att ta ställning till höjt heltidsmått till 34,33 timmar per vecka med en kompensation om 900 kronor per månad.

• Om medarbetare väljer att inte ingå nytt avtal sägs befintligt avtal upp utifrån medelsbrist.

LÄS MER: Kommunens ultimatum får nattpersonalen i Sotenäs att leta nya jobb

Sotenäs Kommun har tecknat ett avtal med Kommunal. Nu försöker kommunen kringgå detta avtal, genom att under hot om uppsägning, förhandla med individerna separat. Kommunen har inget avtal med individerna, utan med fackförbundet.

Kort därefter kommer ny information från Erika Hassellöv, personalchef Sotenäs kommun:

• Utifrån att Kommunal begärt förhandling och att förhandling pågår just nu, kommer vi som arbetsgivare avvakta lite med besked från medarbetarna gällande att ta ställning till nytt avtal avseende heltidsmått och kompensation.

• Medarbetarna behöver inte svara senast den 25 september till närmaste chef.

LÄS MER: Kommunal menar att Sotenäs-förslag bryter mot lagen

Att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtals giltighet, bestånd eller rätta innebörd, eller om ett visst förfarande strider mot avtalet eller mot MBL. så ska rättstvister avgöras i tvisteförhandling och ytterst genom domstolsprövning. I 41 § MBL, första punkten finns regeln om detta.

En gammal tes är att avtal ska hållas. Har man godtagit ett avtal så gäller det även om andra träffat bättre avtal eller att arbetsmarknaden har förändrats efter att avtalet skrevs. Kommunen hänvisar till medelsbrist när man vill säga upp avtalet.

Detta är ju inte en blixt från en klarblå himmel.

• 2015 hade omsorgsnämnden ett budgetunderskott på 1,5 miljoner kronor

• 2016 ett underskott på 1,6 miljoner

• 2017 ett underskott på 2,0 miljoner

• 2018 ett underskott på 4,6 miljoner

Var är orsaken till alla underskott? Dåligt omdöme? Bristande förmåga? Bristande kompetens? Bristande förmåga att kommunicera med kommunfullmäktige?

LÄS MER: Högljudda protester mot nygammalt sparförslag

Att personalen ser sig om efter annat tar Nils Olof Bengtson (M), ordförande i omsorgsnämnden, med ro och ser inte heller som ett underbetyg till kommunen som arbetsgivare.

– Efter förändringen kommer vi fortfarande ha ett högre löneläge än våra grannkommuner. Innan var det osannolikt högt och det blir orättvist när några har så mycket mer per timme. Det får vara någon rim och reson.

Detta är tomma ord och en banal bortförklaring, vad är rim och reson?

– Sedan är det ju så att alla knorrar när det sker förändringar, det är en naturlig reaktion.

Har människan ingen verklighetsanknytning? Det är ju inte tal om en förändring. Det är personalen som under hot om uppsägning tvingas gå med på försämrade anställningsvillkor. Det är skrämmande att ordföranden i omsorgsnämnden upplever situationen på det sätt som han beskriver den.

LÄS MER: Omsorgsnämnden borde prioritera en konstruktiv personalpolitik

Han fortsätter:

– Så är det inte. Hela kommunen ska gå igenom ett stålbad, men vår förvaltning har legat back väldigt mycket jämfört med de andra. Vi ska sänka våra kostnader med tio miljoner på en treårsperiod. Det här gör att vi sparar runt en miljon kronor per år.

Detta innebär att kommunen vill göra en besparing på en miljon kronor per år och på 27 medarbetare. Vilket medför att varje medarbetare går miste om ersättningar motsvarande 37 000 kronor per år.

Omsorgsnämnden skapar en situation som är ohållbar. För brukare, för anhöriga och för anställda. Situationen kommer att utmynna i totalkaos.

Nils Olof Bengtsson: Rannsaka dig och avgå.

Du har gjort ditt. Du har gjort för många dikeskörningar och för många klavertramp för att behålla respekt.

Lars Ahlberg

Hunnebostrand