Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Edvin Bergström
Bild: Edvin Bergström

Därför måste regeringen ge tillstånd till Preemraff

Ett positivt beslut ger inte bara arbetstillfällen utan även teknisk utveckling och skattekraft.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sedan en tid har jag försökt att något sätta mig in i den komplexa frågan om koldioxidutsläppen i Sverige och i världen utifrån Preems planerade utbyggnad. Min slutsats har blivit att Preem måste ges tillstånd att genomföra sin satsning. Jag vill här beskriva hur jag tänkt.

Utsläpp av koldioxid är inte enbart en fråga för Brastad, Lysekil eller Sverige. Det är i allra högsta grad en global fråga. Sveriges utsläppssiffror och fortsatta klimatarbete måste förstås i ett globalt perspektiv. Det är dessutom viktigt att försöka förstå den teknikutveckling, som vi idag ser början på och som successivt kommer att utvecklas och förverkligas.

Klimatfrågan och koldioxid måste absolut tas med stort allvar. Mycket viktigt är emellertid att fakta finns med i besluten utöver känslor och moral. Idag innehåller debatten alltför lite fakta.

Här några siffror om koldioxid utsläpp (i tusen ton) och inom parentes i ton per invånare och land.

Världen totalt: 37 077 404, (4,9), EU 3 548 345, (7,0) och Sverige 50 874, (5,1).

Kina 10 877 218, (7,7), USA 5 107 393, (15,7), Indien 2 454 774, (1,8), Ryssland 1 764 866, (12,3).

Sveriges andel av världens totala koldioxid-utsläpp är 0,1 procent ! Kina står för 27,6 procent av världens utsläpp. Det placerar Kina på plats 1 (sämst) av 78 jämförda länderna. På tio år har Kina ökat sina utsläpp med 28,0 procent.

Sverige har minskat utsläppen med 18,8 procent under de senaste tio åren. Det ger oss en hedrande plats 56 av 78 länder i en stor jämförelse.

Viktigt är även att förstå Sveriges och Preems deltagande i EU:s utsläppshandel med koldioxid. Denna innebär kort att nettoeffekten av Preems ökade utsläpp blir noll inom EU.

Viktigt är även att något förstå vad som på sikt kommer att hända i alla lågutvecklade länder, som vill öka sitt välstånd och som dessutom är mycket folkrika. Hittills har sådan utveckling medfört ökade koldioxid utsläpp. Hur skall detta mötas? Detta är en av de stora och svåra frågorna för oss alla.

Transportsektorn står för en mycket stor andel av de globala utsläppen. År 2020 beräknas oljekonsumtionen komma upp till 100 miljoner fat olja per dag. Ett fat = 200 lit, det blir det helt ofattbara 20 miljarder liter per dag! En helt otroligt stor volym.

Det krävs utveckling och investeringar för att skapa nya och bättre system. Preem är och kan bli en viktigare aktör här. Ett annat exempel är Volkswagenkoncernen i Tyskland, som har en utvecklingsbudget på hela 650 miljarder för att tillverka bättre och utsläppssnåla motorer och bilar.

Preems utbyggnad, som kan medföra ökade koldioxid utsläpp på 0,5 miljoner ton, är förvisso av stor betydelse. Ett bakomliggande skäl till utbyggnaden är det internationella regelverket, som kräver att fartygsbränsle endast får innehålla 0,5 procent svavel mot dagens 3,5 procent. Företaget kan klara detta och behålla svavlet inom anläggningen och därmed bidraga till att begränsa försurningen av världshaven. Preem är ett av Europas modernaste raffinaderier. Detta innebär att om produktionen av lågsvavlig olja flyttas till utländskt raffinaderi blir det än större utsläpp, fast då utanför Sverige.

Preem har utvecklingsplaner på att bygga en CCS-anläggning (koldioxidavskiljning och lagring), som kan komma att infånga 0,5 miljoner ton koldioxid. Inom detta område kan vi förvänta oss en stark teknikutveckling

Miljöpartiet har lyckats tilltvinga sig en särställning i regeringen. Man har manövrerat så att regeringen nu tar över Mark- och miljööverdomstolen beslut/dom och gör en politisk överprövning av domstolens ställningstagande. Detta är synnerligen anmärkningsvärt och en ny ordning i Sverige. Man tar över ett pågående domstolsärende och dessutom i ett sent skede. Det är uppenbart vad man vill uppnå. Sverige har aldrig tidigare blandat ihop politik och domstolars arbete, tyvärr har man nu slagit in på denna farliga väg. Det finns fortfarande tid att fatta rätt beslut.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nyligen lämnat sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. Man villkorar ett positivt tillstånd till Preems utbyggnad med krav på 0-utsläpp av koldioxid år 2040. Jag uppfattar länsstyrelsens yttrande som mycket bra. Länsstyrelsen visar på framtidstro och tillit till Preems förmåga att utveckla sin processteknik och nå nollutsläpp.

Man skall även lyssna på auktoriteterna i Göteborg Christian Azar och Göran Värmby, som båda anser att fördelarna överväger nackdelarna med Preems utbyggnad.

Sveriges roll måste bl.a. vara att deltaga i teknikutvecklingen. Detta gäller flera processer såsom nya drivmedel, stål, järn och cement. Här finns potential men det kostar mycket i utvecklingsresurser. Vi bör dessutom lägga kraft att påverka viktiga internationella forum såsom EU, FN med mera. Vi har en stark och respekterad röst, som vi skall använda.

EU har nyligen tagit viktiga steg mot mål om klimatneutralitet år 2050. Förutsättningarna är inte enkla men måste klaras. Det kommer att kosta medlemsländerna ganska mycket pengar, där även Sverige måste deltaga.

Jag hoppas och förutsätter att Preem får ett positivt beslut på utbyggnadsplanerna utifrån såväl nationella som globala perspektiv. Ett positivt beslut ger inte bara arbetstillfällen utan även teknisk utveckling och skattekraft. Det behöver vi.

Lars T Hansson

Lysekil

Ett positivt beslut ger inte bara arbetstillfällen utan även teknisk utveckling och skattekraft, skriver debattören.