Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Därför måste vi lägga ned skolor i Sotenäs

Socialdemokraterna: Vi vill samarbeta med den styrande majoriteten

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alla politiker i Sotenäs vill ha bra verksamheter inom alla områden. De verksamheter som är speciellt känsliga för förändring är där omsorgen om våra invånare från det de föds till slutet hanteras.

Den styrande majoriteten påstår att de stora sparbeting som ligger på dessa verksamheter beror på att utjämningsbidraget från staten har blivit så högt. Det man däremot inte berättar är att detta beror på att de styrande M, C, L, och KD inte rättat mun efter matsäcken i kommunen. Man har inte vågat eller förstått vikten av att göra de nödvändiga förändringarna som krävts. Det beror enligt Håkan Sörman, som utrett utjämningssystemet, på att vi missgynnas då Sotenäs kostnader för skolan ökat trots att elevantalet inom skolan minskat under flera år. Jag citerar Håkan Sörman: ”vi menar att det är naturligt att minska personal och se över enheter då behovet minskar. Detta är också i enlighet med god ekonomisk hushållning”.

Utbildningsnämnden skall spara 18,1 miljoner kronor de närmaste fyra åren. Det går inte genom osthyveln och att behålla alla enheter. Vad skall man med skolbyggnader till om man inte har råd att ha personal så att barn och elever får en bra omsorg och undervisning?

Vi socialdemokrater vill utifrån det minskade elevantalet satsa på färre skolenheter. Vi vill satsa på innehållet och kvalitén i förskolan och skolan genom att:

• Lägga pengar, resurser och lärartjänster på innehållet och inte på lokaler.

• Åldershomogena undervisningsgrupper med parallella klasser som ger större valfrihet pedagogiskt och socialt.

• Öka lärares möjligheter att arbeta tillsammans.

• Öka rektors möjlighet att dagligen leda verksamheten.

• Ökad tid för elevhälsan att stötta.

• Större möjlighet att skapa attraktiva tjänster med behöriga lärare.

• Färre skolenheter att underhålla och driva.

• Ge likvärdiga förutsättningar för alla elever i Sotenäs.

Även omsorgen har, trots en ökande äldre befolkning, stora sparkrav inom sina verksamheter. Det krävs strukturella åtgärder, att man ser till kommunen som helhet och inte stirrar sig blind på vissa enheter eller detaljer för att Sotenäs skall fortsätta vara en fantastisk kommun i nutid och i framtiden för alla våra invånare, ung som gammal.

Vi socialdemokrater vill ta ansvar och bjuder in till förutsättningslösa samtal för att tillsammans med den styrande majoriteten hitta lösningar på de strukturförändringar som måste genomföras inför framtiden.

Hur vill ni i majoriteten utveckla verksamheterna inom skola och omsorg? Det ryktas om nedläggning av Kungshamns skola och att verksamheten och eleverna där flyttas till Sotenässkolan, samt att de minsta skolenheterna, cirka 70 elever vardera, i Smögen och Bovallstrand blir kvar. Stämmer det? I så fall rättar man inte mun efter matsäcken!

För Socialdemokraterna i Sotenäs

Therese Mancini

Ordförande

Birgitta Albertsson

Oppositionsråd

Lotta Johansson

2:e vice ordförande Utbildningsnämnden

Annica Erlandsson

2:e vice ordförande i Omsorgsnämnden