Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Ronny B Nilsson

Därför säger vi nej till Preemraffs utbyggnad

Miljöpartiet: I dag saknar företaget både miljömässig och ekonomisk långsiktighet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Miljöpartiet i Lysekil tar kraftigt avstånd från Preemraffs planerade utbyggnad för produktion baserad på fossil råvara. Vår hållning grundar sig i att jordens klimat förvärras med sådan hastighet att alla åtgärder för att minska människans utsläpp av fossila växthusgaser måste vidtas.

LÄS MER: Preem får lov att bygga ut raffinaderiet

Förra veckan gav Mark- och miljödomstolen grönt ljus till Preems utbyggnad (ROCC projektet) vid raffinaderiet i Lysekil. Utbyggnaden är stor och omfattar nya produktionssteg, utvidgade kyl- och avloppsystem, en utbyggd hamn m.m. Under domstolsförhandlingarna redovisade Preemraff sin miljöprofil. Företagets ambition är att år 2030 basera 20% av produktionen på förnybar råvara. Detta innebär alltså att man 12 år fram i tiden fortfarande vill basera sin produktion till 80% på fossil råvara. Denna ambition ligger inte i linje med regeringens klimatmål där nettoutsläppen av klimatgasen koldioxid (CO2) ska vara noll år 2045. Mark- och miljödomstolens dom omfattar inte CO2 utsläpp eftersom dessa inte regleras i miljöbalken.

LÄS MER: Därför är det bra att Preemraff bygger ut

Enligt 2018 års rapportering till FN:s klimatkonvention släppte Sverige 2016 totalt ut 52,9 miljoner ton växthusgaser (omräknat till CO2 ekvivalenter). 36% av dessa omfattar utsläpp från industrier, som t ex Preemraff vars utsläpp regleras via s.k. utsläppsrätter. Preemraff är idag Sveriges tredje största CO2-förorenande industri med utsläpp på 1,7 miljoner ton CO2 per år. Efter utbyggnaden fördubblas utsläppen och Premraff i Lysekil toppar då listan i Sverige med god marginal med hela 3,4 miljoner ton CO2 per år. Detta handlar ju förstås bara om utsläpp genererade under själva produktionen. Sedan bidrar Preemraffs produkter till ytterligare fossila CO2 utsläpp inom bland annat transportsektorn. Dessa utsläpp regleras främst via nationella klimatmål som baseras på EUs klimatmål, som i sin tur regleras i Parisavtalet.

För att sätta detta i perspektiv så släpper varje svensk enligt Naturvårdsverket idag ut ca 11 ton CO2 per år. För att minska klimatpåverkan och nå 1,5-gradersmålet (vilket vi har skrivit under på i Parisavtalet och bör nå för att inte få extrema klimatförändringar) måste vi enligt klimatexperter ner under 4 ton CO2 per person och år före 2030. En flygresa t o r till Thailand genererar ca 3,9 ton CO2 per person. Detta är alltså hela årsbudgeten för en person 2030. Samtidigt motsvarar det utbyggda Preemraffs årliga utsläpp nästan en miljon Thailandsresor.

LÄS MER: Överklagar tillstånd för Preemraff

Vi i Miljöpartiet i Lysekil anser att det är hög tid att Preem redovisar sin omställningsplan för kommunens ledning och innevånare, speciellt i relation till nationens klimat- och hållbarhetsmål. För att nå ett hållbart samhälle menar forskare vid Stockholm Resilience Centre att industriella nyinvesteringar bör vara funktionella i minst 40 år. Eftersom oljeindustrin redan idag kraftigt begränsas av den snabba utvecklingen av billigare förnybara lösningar inom energi- och transportsektorn verkar en investering i det fossilbaserade ROCC projektet gå en osäker framtid till mötes. 15 miljardersinvesteringen riskerar snabbt att bli olönsam och då står kommunen med notan för infrastrukturinvesteringar och miljösanering men utan alla arbetstillfällen.

Preemraff är kommunens största arbetsgivare och det har funnits en historisk ömsesidighet mellan parterna. I dag saknar företaget både miljömässig och ekonomisk långsiktighet. Vi i Miljöpartiet i Lysekil bekymrar oss därför över hur Preem tänker sig kunna erbjuda kommunens innevånare arbetstillfällen i framtiden. Vi bekymrar oss också över ytterligare kommunala infrastrukturinvesteringar i Preemraffs fossilbaserade projekt. Kort sagt är idén om en industri baserad på fossila råvaror med all nödvändighet avvecklingsfärdig. Dessutom är investeringen i ROCC projektet förutom klimatfarlig sannolikt lika olycklig och olönsam som att i vår datoriserade tid bygga en skrivmaskinfabrik.

Maria Granberg för Miljöpartiet i Lysekil.

Rekommenderad läsning:

SMHIs förklaring av olika klimatscenarier:

Naturvårdsverkets beskrivning av klimatmål, klimatgasutsläpp och miljöeffekter: