”Att ingen ska bli oönskat gravid är en bra målsättning. Det tror jag att även Fazelian och Olsson kan skriva under på”, skriver Magnus Jacobsson (KD).
”Att ingen ska bli oönskat gravid är en bra målsättning. Det tror jag att även Fazelian och Olsson kan skriva under på”, skriver Magnus Jacobsson (KD). Bild: Tore Meek

Svensk aborträtt är inte hotad

Sverige har stora problem. Tusentals personer har dött som en konsekvens av covid-19 och vi ser hur vårdköerna ökar i hela landet. Många är oroliga för ökad kriminalitet och att ekonomin ska försämras som en konsekvens av pandemin. Då väljer Socialdemokraterna att byta ämne. I stället för att ta tag i Sveriges problem försöker de att misstänkliggöra Kristdemokraterna.

ANNONS

Replik till Aylin Fazelian (S) och Janette Olsson (S)

LÄS MER:Var står den västsvenska högern i abortfrågan?

Kristdemokraterna har stått bakom svensk aborträtt i decennier och det kommer inte att förändras. Vi har haft en och samma linje sedan 1996. Under den tiden har Kristdemokraterna suttit med i tre regeringar och ingen av dessa har försökt att förändra lagstiftningen rörande aborträtten.

Att ingen ska bli oönskat gravid är en bra målsättning. Det tror jag att även Fazelian och Olsson kan skriva under på. Eftersom frågan om abort inkluderar två skyddsvärda individer bör målet vara ett samhälle utan oönskade graviditeter och därmed utan efterfrågan på abort. Men det kommer alltid finnas händelser som leder till oönskade graviditeter. Det är dock inget skäl att ge upp alla insatser, i stället behöver det ske satsningar på förebyggande arbete. Genom bra sexualundervisning, goda möjligheter till att få rätt preventivmedel, väl fungerande ungdomsmottagningar samt god tillgång till kvinnokliniker kan antalet ofrivilliga graviditeter minska.

ANNONS

Vi har aldrig uppfattat att något parti har någon annan uppfattning än att lagen ligger fast samt att det förebyggande arbetet är viktigt.

Rörande frågan om samvetsfrihet, så är det inget som ”ska införas” i Sverige utan det är sedan 1994 del av svensk lag då Sverige anslöt sig till Europakonventionen. Mer specifikt behandlas det i artikel 9 som inleds ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”.

Från kristdemokratiskt håll anser vi att det är självklart att Sverige ska fortsätta stå bakom de mänskliga rättigheterna. Det är därför oärligt av Socialdemokraterna att väcka debatt om ett ärende som hanterades för nästan 30 år sedan. Dessutom driver Socialdemokraterna inte heller att Sverige antingen ska lämna Europakonventionen eller omformulera den. Troligtvis är det så illa att Fazelian och Olsson helt enkelt inte känner till att samvetsfriheten redan är en del av svensk lag.

Kristdemokraterna står bakom nuvarande lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. När det, nu, ännu en gång är klarlagt vore det klädsamt om Socialdemokraterna kan berätta vad de ämnar göra för att korta köerna inom vården samt minska otryggheten i samhället.

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot från Uddevalla