Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Thomas Johansson
Bild: Thomas Johansson

Dags att göra E6 till trefilig motorväg

Transportföretagen: Lastbilen är en förutsättning för godstransporter

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är ett litet exportberoende land med långa avstånd och stora områden som är glest befolkade. Transporterna är en förutsättning för både handel och välstånd. Därför behövs fler och effektivare transporter – något som kräver ökade investeringar i såväl transporter som infrastruktur för att säkra vår konkurrenskraft.

I Västsverige ger transporter goda möjligheter till konkurrens. I Göteborg finns Nordens största hamn och hamnens betydelse för svensk import och export är avgörande för vår konkurrenskraft. En betydande del av Sveriges utrikeshandel går via en hamn och i Västsverige finns flera hamnar som bidrar till regionens konkurrenskraft – från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.

De flesta transporter sker med flera transportslag och de flesta varor består av komponenter som tagit olika vägar till fabriken där de sätts ihop. I nästan alla transportkedjor ingår lastbilen, ofta de första och sista milen. Det är i regel det enda alternativet där hamnar, flygplatser och järnvägar inte finns. På så sätt är lastbilen en förutsättning för godstransporter och handel. Med smartare lastning, bränslesnålare motorer och längre och tyngre släp på enskilda fordon blir vägtransporterna i snabb takt både effektivare och miljövänligare.

Genom intermodala transportlösningar (att godset använder flera olika transportsätt) kan också hamnkapaciteten utnyttjas effektivt i samverkan med sjöfart och vägtransporter. Vägen utgör ofta slutsträckan för en vara och därför är det viktigt att varan kan nå sin slutdestination snabbt, enkelt och säkert. Även i en framtid där järnväg och sjöfart används mer än idag är vi helt beroende av ett fungerande vägnät för att säkra hela transportkedjan.

Transporter och BNP-tillväxt hänger tydligt ihop. En begränsning av resor och transporter begränsar möjligheten till specialisering och effektivisering. Vissa varor och komponenter skulle inte längre ha en tillräckligt stor marknad om den på grund av minskade transporter begränsades geografiskt, annat skulle bli dyrare eller sämre. Utan möten mellan uppfinnare, ingenjörer och entreprenörer skulle de kanske inte ens blivit till. Att begränsa mobiliteten är att begränsa utveckling, handel och välstånd.

Fler och bättre transporter kräver fler investeringar i såväl väg som infrastruktur runt hamnen för att säkra vår konkurrenskraft. Vägen och vägens standard till eller från en hamn är av avgörande betydelse för ett smidigt flöde av såväl gods som persontransporter. En upprustning av större vägar och av det västsvenska regionala vägnätet är nödvändigt för en stärkt regional konkurrenskraft. Exempelvis är vissa vägsträckor på E20 smala trots mycket tung trafik och det i kombination med dåligt underhåll ökar risken för olyckor. Transportföretagen vill att E6 görs trefilig, att E20 byggs ut till en fullvärdig motorväg och att länsvägarna rustas upp och görs säkrare. Det finmaskiga vägnätet fyller en lika viktig funktion för våra person och godstransporter som större vägar.

Hela transportsektorn arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna och mycket har hänt på några få år med elektrifiering, biodrivmedel och effektivisering. I hamnarna arbetar man dels med att få ner utsläppen från den egna verksamheten men också genom att underlätta fartygens omställning. Det kan ske med elförsörjning vid kaj, möjligheten att bunkra bättre drivmedel eller genom miljörabatter. Att transportsektorn utvecklas mot ökad hållbarhet är avgörande för att transporterna ska kunna bibehålla sin viktiga roll för utveckling och välstånd. Därför behöver vi långsiktiga och hållbara spelregler och inte symbolpolitik. Vi behöver se transporterna som möjliggörare av det moderna samhället med både ökade transportmöjligheter och en ökad hållbarhet.

Transportföretagen ser vikten av att mobiliteten inte får minska; samtliga trafikslag har en roll att spela. I debatten beskrivs ibland transporter som att dessa skulle vara ett problem i sig. Det är inte riktigt. Lösningen är inte färre transporter utan istället fler och bättre transporter.

Framtidens mobilitet är tyst, utsläppsfri och ren. Därför behöver politiker och beslutsfattare på alla nivåer våga investera i att transportera människor och gods. Det kräver stöd till klimatinvesteringar likväl som att höja vägstandarden, bygga nytt och utveckla digitaliseringens möjligheter som till exempel smarta anlöp till hamnen. På så sätt utvecklar vi vår gemensamma välfärd; på så sätt stärker vi den svenska konkurrenskraften.

Tina Thorsell

samhällspolitisk chef Transportföretagen

Cecilia Lagerdahl

näringspolitisk expert Transportföretagen