Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Peter Wahlström
Bild: Peter Wahlström

Dags att lyfta undersköterskorna!

Ännu än gång har den grönblå ledningen vänt undersköterskor ryggen

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I två år har Sverigedemokraterna i den regionala debatten belyst behovet av att prioritera undersköterskornas löneutveckling.

Dessa utgör Regionens näst största personalgrupp med cirka 8 000 anställda.

Fram tills 2017 existerade ett särskilt löneutvecklingsprojekt i Regionen som kallades ”jämställda löner-projektet”. Projektet initierades för att identifiera oskäliga skillnader i stora (ofta kvinnodominerade) yrkesgruppers löneutveckling. När identifieringen blev klar valdes tre yrkeskategorier av sjuksköterskor ut att prioriteras. Under totalt tre år ökade deras lön, med hjälp av jämställda löner-projektet, med 13,1 procent, vilket gav avsevärt mycket mer än en traditionell avtalsrörelse.

Den senaste lönestrukturkartläggningen för undersköterskegrupper visade att dessas snittlöner låg på mellan 24 500 – 25 900 kronor och att den kartläggningen stämmer, råder det nog ganska stor konsensus om. Tidningen Kommunalarbetaren har exempelvis i maj månad 2018 angivit snittlönen till 25 200 kronor.

Jämför man sedan lönebilden med våra storleksmässigt jämbördiga regioner Skåne samt Stockholm, så framkommer det att undersköterskornas lönebild ligger högre där än i Västra Götalandsregionen. 25 573 kronor i Skåne, respektive 26 107 kronor i Stockholm.

Även närliggande regionerna Halland, Värmland och Jönköping uppvisar alla en bättre lönebild för undersköterskor än Västra Götalandsregionen. Halland med 25 568 kronor, Värmland 25 705 kronor och i Jönköping 25 840 kronor.

Med dessa fakta anser vi oss fortfarande ha fog för vårt påstående att löneutvecklingen i Västra Götalandsregionen för undersköterskor behöver ses över!

Vid det sista regionstyrelsemötet för 2018 försökte vi åter att få den nya styrande minoriteten att uppmärksamma undersköterskorna. Därför lade Sverigedemokraterna ett yrkande i ett ärende som rör lönevillkor för regionens anställda.

I dokumentet, som senare antogs av regionstyrelsen, finns en rubrik för jämställda löner där det anges vilka yrkesgrupper som ska vara prioriterade mellan 2019-2021. Där återfinns endast kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården. Alltså har man med skrivningen återigen valt att bortse från regionens näst största personalgrupp.

Undersköterskor har oftast inte någon medellång högskoleutbildning, utan i regel motsvarande gymnasial utbildning. Vårt yrkande gick ut på att även kvinnodominerade yrkesgrupper med gymnasial utbildning skulle prioriteras i lönevillkorsdokumentet.

Yrkandet föll, då varken den styrande minoriteten eller S och V valde att stödja det.

Vi är ett konsekvent parti. Lovar vi något i en valrörelse, så kommer vi med alla till buds stående medel försöka att genomföra det. Det är tråkigt att inte alla delar den ambitionen.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)