Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Dags att reformera arbetsrätten för jobb och tillväxt

Företagarna: Osäkerheten och svårigheten med att kunna säga upp på grund av personliga skäl bidrar till rädsla för att göra fel och att mindre företag tvekar till att anställa.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Lagen om anställningsskydd (LAS) behövs och har länge tjänat arbetsmarknaden väl, men nya tider kräver nya lösningar och här är LAS inget undantag. Att den utredning som tillsatts av regeringen för att se över arbetsrätten lyckas komma fram till förslag som på allvar moderniserar lagstiftningen och underlättar för småföretagen kommer vara avgörande för både jobb och tillväxt i framtiden.

Företagarna har länge påpekat att en stor andel av företagen upplever att LAS är bland det mest betungande med att driva företag. I vår nya rapport ”När arbetsrätten blir fel – Företagens syn på arbetsrätten” framträder en tydlig bild varför. Det handlar om krångel och kostnader som följer av LAS föråldrade och illa anpassade regelverk. Det som särskilt sticker ut som betungande för företagen är reglerna för uppsägning på grund av personliga skäl.

En företagare som vill säga upp en medarbetare på grund av personliga skäl kan i värsta fall vänta sig en arbetsrättslig process som i snitt tar 17 månader. För att snabba på processen uppmuntrar facken ofta arbetsgivaren att istället att säga upp medarbetaren på grund av arbetsbrist genom en överenskommelse mot några extra månadslöner. Det är inte rimligt att företagare ska behöva ange arbetsbrist och initiera en hel omorganisation för att kunna säga upp en medarbetare som missköter sig och skadar verksamheten. Det visar i allra högsta grad att uppsägningsgrunden personliga skäl är satt ur spel och inte fungerar som den var tänkt när LAS instiftades.

Låt oss vara tydliga med att vi inte vill att arbetsgivare ska kunna säga upp helt godtyckligt, och att Sverige fortsatt ska ha en stark anställningstrygghet. Däremot behöver systemet bli mer förutsägbart och användbart i de fall där uppsägning på grund av personliga skäl faktiskt är en rimlig åtgärd.

Osäkerheten och svårigheten med att kunna säga upp på grund av personliga skäl bidrar till rädsla för att göra fel och att mindre företag tvekar till att anställa. Detta är djupt problematiskt då det hämmar jobbtillväxten och spär på den redan stora kompetensbristen. Vi behöver regler som stimulerar att anställa, inte regler som skapar en ökad oro, tyngre administration och risk för höga oförutsedda kostnader.

Därför måste LAS reformeras.

Mikael Erlandson

regionchef Företagarna Västra Götaland

Lise-Lotte Argulander

jurist och arbetsrättsexpert, Företagarna